Svegliati rumeno!

Romanian

Romanian National Anthem (Deșteaptă-te Române)

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani,
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,1
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni2 mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.3

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,4
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte” strigă toți.

Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ.

  • 1. soartă
  • 2. mâini
  • 3. Trajan, the Roman emperor who conquered Dacia
  • 4. Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Matei Corvin
Video
See video
Try to align
Italian

Svegliati rumeno!

Svegliati rumeno, dal sonno della morte
Nel quale ti hanno sprofondati quei barbari tiranni
Adesso o mai più cuciti un altro destino
Sul quale si inchineranno i crudi tuoi nemici

Adesso o mai più, dobbiamo dimostrare al mondo
Che in queste mani scorre ancora sangue rumeno
E che sui nostri petti teniamo orgogliosi un nome
Trionfatore nelle lotte il nome di traiano

Guardate, o grandi ombre Mihai Stefan e Corvin
La nazione rumena dei vostri pronipoti
Con le braccia armate con il vostro fuoco nelle vene
Vita libera o morte, gridano tutti

Preti con la croce sul capo, che l'esercito è cristiano
Il motto è libertá e lo scopo loro è sacro
Meglio morire lottando con piena gloria
Piuttosto di esser nuovamente schiavi sulla nostra vecchia terra.

Submitted by Noxon on Thu, 29/08/2013 - 22:07
thanked 2 times
UserTime ago
Alexys1 year 34 weeks
Guests thanked 1 time
0
Your rating: None
More translations of "Romanian National Anthem (Deșteaptă-te Române)"
Romanian → Italian - Noxon
0
Comments