Ελπίζω Για Εσένα (Rooting For You)

English

Rooting For You

Let winter break
Let it burn 'til I see you again
I will be here with you
Just like I told you I would
I'd love to always love you
But I'm scared of loneliness
When I'm, when I'm alone with you
 
I know it's hard
Only you and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only you, are the only thing I've ever truly known
So I hesitate, if I can act the same
For you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you
 
And where did she go?
Truth left us long ago
And I need her tonight because I'm scared of loneliness with you
And I should let it go
But all that is left is my perspective, broken and so left behind again
 
I know it's hard
Only you and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only you, are the only thing I've ever truly known
So I hesitate, if I can act the same
For you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you
 
Submitted by Alex C on Sun, 01/01/2017 - 18:24
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Ελπίζω Για Εσένα

Άσε το χειμώνα να σπάσει
Άσε τον να καεί μέχρι να σε δω ξανά
Θα είμαι εδώ μαζί σου
Όπως σου είπα ότι θα είμαι
Θα μ'άρεσε να σ'αγαπώ για πάντα
Αλλά φοβάμαι τη μοναξιά
Όταν είμαι, όταν είμαι μόνη μαζί σου
 
Ξέρω ότι είναι δύσκολο
Μόνο εσύ και εγώ
Είναι όλα για μένα;
Γιατί ξέρω πως είναι όλα για εσένα
Και υποθέτω, υποθέτω
Μόνο εσύ, είσαι το μοναδικό που έμαθα πραγματικά ποτέ.
Γι'αυτό διστάζω, αν μπορώ να φερθώ το ίδιο
Για εσένα
Και αγάπη μου, θα ελπίζω για εσένα
Και αγάπη μου, θα ελπίζω για εσένα
 
Πού πήγε;
Η αλήθεια μας άφησε πριν καιρό
Και τη χρειάζομαι απόψε γιατί φοβάμαι τη μοναξιά μαζί σου
Και θα 'πρεπει να το αφήσω
Αλλά το μοναδικό που έμεινε είναι η δική μου οπτική, σπασμένη και τόσο αφημένη πίσω ξανά.
 
Ξέρω ότι είναι δύσκολο
Μόνο εσύ και εγώ
Είναι όλα για μένα;
Γιατί ξέρω πως είναι όλα για εσένα
Και υποθέτω, υποθέτω
Μόνο εσύ, είσαι το μοναδικό που έμαθα πραγματικά ποτέ.
Γι'αυτό διστάζω, αν μπορώ να φερθώ το ίδιο
Για εσένα
Και αγάπη μου, θα ελπίζω για εσένα
Και αγάπη μου, θα ελπίζω για εσένα
 
Submitted by Alex C on Sun, 01/01/2017 - 18:35
Author's comments:

Rooting For: Η φράση χρησιμοποιείται για να εκφράσει υποστήριξη και ελπίδα ότι κάποιος/κάτι θα καταφέρει κάτι.

Please help to translate "Rooting For You"
Comments