Розата (The Rose)

Розата

Велат љубовта е река
И младата трска ја потопува
Велат љубовта е како жилет
И чини душата да крвари

Велат љубовта е копнеж,
Бескрајна потреба и бол
Велам љубовта е цвеќе,
А пак ти, зрно семе е

Таа е срце кое стрепи,
Кое нема да затрепери
Таа е сон кој не се буди,
Но нема да се оствари

Оној кој не дозволува да го земат,
Оној кој и не пружа
Душа која од смртта стрепи,
Но нема да заживее

Кога во осамените ноќи
Патот се чини долг
И мислиш љубовта е само
За најсреќните

Сети се дека во зима
Под лутите снегој, длабоко
Се крие семе кое со сончевата љубов
Напролет веќе роза е.

Submitted by Alek Sandar on Fri, 17/08/2012 - 17:06
Original:
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
English

The Rose

Video Lyrics
See video
Comments