قواعد بازی (Rules)

English

Rules

You have to swear
You've got love to love me
That will last forever
We must have a story
With a happy ending

So don't ever go away
and never put aside
the things I'm gonna say
cause these are rules for us

Use your eyes only to look at me
Use your mouth only to kiss my lips
We are branches of the same old tree
You can laugh only if you laugh at me
You can cry only if you cry for me
Don't forget that you're condemned to me

Can't you see
You always were
You'll always be

You used to say
I should see a doctor
Who would keep me busy
Cause a jealous woman
Never makes it easy

And you know I'll do for us
Whatever seems right
But it may take a while
Before I change the rules

Use your eyes only to look at me
Use your mouth only to kiss my lips
We are branches of the same old tree
You can laugh only if you laugh at me
You can cry only if you cry for me
Don't forget that you're condemned to me

Can't you see
You always were
You'll always be

Use your eyes only to look at me
Use your mouth only to kiss my lips
We are branches of the same old tree
You can laugh only if you laugh at me
You can cry only if you cry for me
Don't forget that you're condemned to me

Can't you see
You always were
You'll always be

Submitted by shakiloca on Wed, 27/10/2010 - 22:11
Last edited by Miley_Lovato on Tue, 23/07/2013 - 12:36
See video
Try to align
Persian translation

قواعد بازی

مجبوری قسم بخوری
حس عاشق شدن رو درک کردی برای اینکه عاشقم بشی
که (این عشق) تا ابد دووم می یاره
ما باید داستانی داشته باشیم
با یه پایان خوش

پس هیچ وقت از پیشم نرو
و هیچ وقت داشته ها رو کنار نذار
می خوام بگم
چون اینا برای ما قواعد بازیه

چشمهات رو به کار بگیر فقط واسه اینکه به من نگاه کنی
دهنت رو به کار بگیر فقط واسه اینکه لبهام رو ببوسی
ما شاخه های همان درخت پیر هستیم
می تونی بخندی فقط اگه با من بخندی
میتونی گریه کنی فقط اگه واسه من گریه کنی
فراموش نکن که همیشه به من محکوم بودی

نمیتونی ببینی؟
همیشه (به من محکوم) بودی
همیشه (به من محکوم) خواهی بود

تو میگی
من باید پیش دکتر برم
دلیل کسی که مایله با من ازدواج کنه
اینه که زندگی با یه زن حسود راحت نیست
-

میدونی که هر کاری از دستم بر بیاد برامون انجام می دم
هر کاری که به نظر درست بیاد
اما ممکنه یه کمی طول بکشه
قبل از آنکه قوانین بازی رو عوض کنم

چشمهات رو به کار بگیر فقط واسه اینکه به من نگاه کنی
دهنت رو به کار بگیر فقط واسه اینکه لبهام رو ببوسی
ما شاخه های همان درخت پیر هستیم
می تونی بخندی فقط اگه با من بخندی
میتونی گریه کنی فقط اگه واسه من گریه کنی
فراموش نکن که همیشه به من محکوم بودی

نمیتونی ببینی؟
همیشه (به من محکوم) بودی
همیشه (به من محکوم) خواهی بود

چشمهات رو به کار بگیر فقط واسه اینکه به من نگاه کنی
دهنت رو به کار بگیر فقط واسه اینکه لبهام رو ببوسی
ما شاخه های همان درخت پیر هستیم
می تونی بخندی فقط اگه با من بخندی
میتونی گریه کنی فقط اگه واسه من گریه کنی
فراموش نکن که همیشه به من محکوم بودی

نمیتونی ببینی؟
همیشه (به من محکوم) بودی
همیشه (به من محکوم) خواهی بود

Submitted by sina dallal on Sun, 15/04/2012 - 20:32
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments