دانشمند (The Scientist)

English

The Scientist

Come up to meet you, tell you I'm sorry
You don't know how lovely you are
 
I had to find you
Tell you I need you
Tell you I set you apart
 
Tell me your secrets
And ask me your questions
Oh, let's go back to the start
 
Running in circles
Coming up tails
Heads on a science apart
 
Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
 
Oh, take me back to the start
 
I was just guessing
At numbers and figures
Pulling the puzzles apart
 
Questions of science
Science and progress
Do not speak as loud as my heart
 
Tell me you love me
Come back and haunt me
Oh, and I rush to the start
 
Running in circles
Chasing our tails
Coming back as we are
 
Nobody said it was easy
Oh, it's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
 
I'm going back to the start
 
Submitted by lorelai_g87 on Fri, 19/12/2008 - 09:55
Last edited by Eagles Hunter on Fri, 24/03/2017 - 13:05
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

دانشمند

بیا تا با هم ملاقات کنیم، تا به تو بگویم که چقدر متاسفم
 
نمی دانی که چقدر دوست داشتنی هستی
 
باید تو را پیدا کنم، به تو بگویم که چقدر نیازمندت هستم
 
و بگویم که باعث تشویش تو شدم
 
راز هایت را به من بگو، سوال هایت را از من بپرس
 
بیا تا از اول شروع کنیم
 
در مسیر بازگشت به گذشته از هم پیشی بگیریم، راه برگشتن را دنبال کنیم
 
هیچ کدام از آن دانشمندانی که گرد هم آمده بودند،
 
نگفتند که این کار آسانی هست
 
این مایه ی شرم است
 
هیچ کس نگفت این کار آسان بوده
 
هیچ کس نگفته است که این کار ممکن است آسان باشد
 
مرا برگردان به سرآغاز قصه
 
داشتم درباره ی آمار و ارقام حدس و گمان می زدم
 
معما ها را دوباره بررسی کردم
 
سوال هایی درباره ی علم! علم و پیشرفت آن!
 
مانند قلب من با صدای بلند صحبت نکن
 
و بگو که عاشقمی، برگرد و دوباره به من بپیوند
 
و من به سرعت به آغاز باز می گردم
 
در مسیر بازگشت، از تو پیشی میگیرم، به دنبال راه برگشت می گردم
 
برگرد، درست مانند گذشته ها
 
هیچ کس نگفت که این کار آسان بوده است
 
این مایه ی شرم است
 
هیچ کس نگفت که این کار آسان بوده است
 
هیچ کس نگفته است که این کار ممکن است آسان باشد
 
من دارم به ابتدا باز می گردم
 
Submitted by edris1000 on Mon, 16/01/2012 - 18:47
Comments