Gabrielle Leithaug - September (English translation)

Norwegian

September

Om en måned eller to
Vil du treffe på hon du tror du vil ha
Hon spillar alltid på lag
Stillar aldri no' krav og hon lagar mat
Så du tømmar en vin og møtar hon utpå by'n
På samme stedet som vi dro i lag
Men midt i Cypress Hill
Skjønnar du hon e for snill
Hon siar alt e for vilt
Du tenkar dette hadde Gabby likt
 
Eg vet det e feil å ringe så seint
Men glasset e tomt og hodet ble fullt av deg
Så bare la meg få si det
For selv om eg e'sje hon
For hon e så lett og alt e for slutt til å bry seg uansett
Bare la meg få si det
 
Hvis du bare lar meg få minne deg på
Alt det vi sa og alt det vi gjor'
Tilbake i september
I september
 
I september
I september
I september
I september
 
Han får meg til å le mens eg tenkar på
Det å være lettare enn det som du sa eg var
Og han e høy, sterk og mamma sier
Kanskje han kan gi meg det du aldri ga
Han betalar for to, prøvar å kysse meg no
Eg tenkar fuck it, det e for seint no å trekke seg
Så når klokken blir tre, så skjer det som skjer
I blinde mens eg latar som at det e deg
 
Hvis du bare lar meg få minne deg på
Alt det vi sa og alt det vi gjor'
Tilbake i september
I september
 
I september
I september
I september
I september
 
Eg vet det e feil å ringe så seint
Men glasset ble tomt og hodet e fullt av deg
Så bare la meg få si det (i september)
For selv om eg e'sje hon
For hon e så lett og alt e for slutt til å bry seg uansett
Bare la meg få si det (september)
 
Submitted by MissDestr0y on Wed, 13/09/2017 - 19:57
Align paragraphs
English translation

September

In a month or two
You will meet her who you think you want
She's always on your side
Never demands anything and she cooks
So you empty a bottle of wine and meet her in a club
In the same club we used to go to
But in the middle of Cypress Hill
You realise that she's too kind
She says that everything is too wild
You think that Gabby would have liked this
 
I know it's a mistake to call so late
But my glass is empty and my head is full of you
So just let me say it
Because even if I'm not her
Because she's too easy and everything's so over to care anyway
Just let me say it
 
If you only let me remind you of
Everything we said and everything we did
Back in September
In September
 
In September
In September
In September
In September
 
He makes me laugh while I think about
Being easier than you said I was
And he's tall, strong and my mom says
Maybe he'll give me what you never gave
He pays for us both, tries to kiss me now
I think fuck it, it's too late to quit this now
So when it's 3 am, it happens again
In the darkness while I pretend that it's you
 
If you only let me remind you of
Everything we said and everything we did
Back in September
In September
 
In September
In September
In September
In September
 
I know it's a mistake to call so late
But my glass is empty and my head is full of you
So just let me say it (in September)
Because even if I'm not her
Because she's too easy and everything's so over to care anyway
Just let me say it (September)
 
Submitted by runarjohn on Thu, 21/09/2017 - 15:25
Added in reply to request by MissDestr0y
Gabrielle Leithaug: Top 3
See also
Comments