Shopski Pripevki

Transliteration translation

Shopski Pripevki

Rano e Radka ranila
Na Beli Dunav za voda.
Slǎnceto da ja ne vidi
I dena beli na rekata
Nevenki - pletenki
Dragovki - praovki,
Mitre de, Mitre de
I ti zemi, be, da dojdeš
 
I na rekata pod vǎrbata
Nevenki - pletenki
Dragovki - praovki,
Mitre de, Mitre de
I ti zemi, be, da dojdeš
 
Submitted by amateur on Sat, 18/03/2017 - 18:15
Bulgarian

Shopski Pripevki

Рано е Радка ранила
На Бели Дунав за вода.
Слънцето да я не види
И дена бели на реката
Невенки - плетенки
Драговки - праовки,
Митре де, Митре де
И ти земи, бе, да дойдеш
 

More

Comments