Πλαγίως (Sideways)

Greek translation

Πλαγίως

Ξέρεις, δεν είναι εύκολο
Για αυτές τις σκέψεις εδώ να με αφήσουν
Δεν υπάρχουν λόγια με το οποίο περιγράφεται
είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά
Επειδή διαμάντια ξεθωριάζουν
Και λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Κρατάω σκέψης σε μια στιγμή που
Ο χρόνος θα τους πάρει μακριά
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
 
Δεν είναι εύκολο
Δεν υπάρχουν λόγια με το οποίο περιγράφεται
είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά
Επειδή διαμάντια ξεθωριάζουν(διαμάντια ξεθωριάζουν)
Και λουλούδια ανθίζουν (λουλούδια ανθίζουν)
και εγώ σου λέω
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
 
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
 
Αλλά τα διαμάντια ξεθωριάζουν
και τα λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω
και εγώ σου λέω
τα διαμάντια ξεθωριάζουν
και τα λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω (και εγώ σου λέω
)
και εγώ σου λέω (και εγώ σου λέω
)
αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
 
Submitted by askanoulis on Tue, 12/06/2012 - 18:50
Author's comments:

Η μετάφραση έγινε όσο πιο πιστά με σκοπό να μην αλλοιώσει το νόημα στις περιπτώσεις που η λέξη προς λέξη μετάφραση δεν ήταν δυνατή.

thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments
evfokas     July 31st, 2012

knockin' me sideways > με πλαγιοκοπούν