Kurdish Folk - Silemano (IPA translation)

Zazaki

Silemano

Waxe
adi re bawo
a şere mi Silemano
adi re, adi re ye bawo
wîy
 
Biko xatire aşîre bi zone
Silemane mi herkes tore têsano
biko mêso pîlvanko xesaye
qesa aşîre tore bîye zu ye
 
Vana koraniye heqî mi bicero
ez vano qol şîyo virenîya sil surî
ondere koye verra
Silemane mi leya sulile
 
Vana duzmun ne laze mi biyaro
erzeno şere xo vîle
 
Vano daye nu sire duzman nîyo
kemane mi bîya nanu sere dirvetîa kule
 
hal u mesele ma
 
Submitted by ahmetyal on Sat, 28/01/2017 - 13:28
Last edited by ahmetyal on Thu, 09/11/2017 - 13:11
Align paragraphs
IPA translation

sɯ lɛ ma 'no

wa 'xɛ
a 'dɯ rɛ ba 'wo
a ʃɛ 'rɛ mɯ sɯ lɛ ma 'no
a 'dɯ 'rɛ a 'di 'rɛ jɛ ba 'wo
wij
 
bɯ 'ko xa tɯ 'rɛ a ʃi 'rɛ bɯ zo 'nɛ
sɯ lɛ ma 'nɛ mɯ hɛr 'kɛs to rɛ 'te sa 'no
bɯ 'ko me 'so pil van 'ko xɛ sa 'jɛ
qɛ 'sa a ʃi 'rɛ to 'rɛ bî 'jɛ zu jɛ
 
va 'na ko ra ni 'jɛ hɛq mɯ bɯ d͡ʒɛ 'ro
az va 'no qol ʃi 'jo vɯ rɛn 'iya syl su 'ri
ɔn dɛ 'rɛ kɔ 'jɛ vɛ 'ra
sɯ lɛ ma 'nɛ mɯ lja su li 'lɛ
 
va 'na duz mu 'nɛ la 'zɛ mɯ bi ja 'ro
ar zɛ 'no ʃɛ 'rɛ xo vi 'lɛ
 
va 'no da 'jɛ nu si 'rɛ duz 'ma ni 'jo
kɛ ma 'nɛ mɯ bi 'ja na 'nu sɛ 'rɛ dɯr vɛ ti 'ja ku 'lɛ
 
ha 'lu mɛ sɛ 'lɛ ma
 
Submitted by ahmetyal on Sat, 28/01/2017 - 13:59
Comments