Τραγούδα (Sing)

English

Sing

[Danny]
Sing sing sing just a little bit more more
More than they are asking for for
Some of us never change
But we can give give give just a little bit
Live live live just a little bit
Love love love just a little bit more
Its all that we're asking for
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more
 
[Charlie]
My friend my friend
Is it breath you're holding in
Will the questions from within
Do they end as they begin
Oh my heart my heart
Is it left out in the dark
Is there light after the start
Like the clouds after they part
No the end the end
Is it written in the sand
Is it slipping through your hands
Like a dream that never ends
My friend my friend
Are the walls still closing in
Time and time again
These are words from a broken friend
 
[Danny]
Sing sing sing just a little bit more more
More than they are asking for for
Some of us never change
But we can give give give just a little bit
Live live live just a little bit
Love love love just a little bit more
Its all that we're asking for
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more
 
[J3T]
The stutter and the static
Its the voices of the attic
Its the pitch inside the panic
And the voices of the manic
Oh
I just want a minute here
And after 60 seconds I swear that I will disappear
Yeah you know that I'm a liar
And I wanna live forever
And I wonder why I'm dying so
Like the bottom of the dream
I was running for the sky and forgot the in between
So hard to understand that there's meaning in the man
And its lost inside the love that I guess I never had
But were all a simple chance
Holding all the gentle hands
Were as simple as a symbol and were slipping to the past
Before I ever let go
The things are getting better
So my daughter has a little hope
That's the meaning of a memory
That there were better things
Better dreams and a better me
 
[Danny]
Sing sing sing just a little bit more more
More than they are asking for for
Some of us never change
But we can give give give just a little bit
Live live live just a little bit
Love love love just a little bit more
Its all that we're asking for
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more
Its all that we're asking for
Ah just a little bit more~
Oh~
 
Submitted by _beyza_ on Sat, 24/10/2015 - 08:52
Align paragraphs
Greek translation

Τραγούδα

[Danny]
Τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα λίγο ακόμα περισσότερο, περισσότερο
Περισσότερο απ' ό,τι ζητάνε
Μερικοί από εμάς δεν αλλάζουν
Αλλά μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε, δώσουμε λίγο ακόμη περισσότερο
Ζήσε, ζήσε, ζήσε λίγο ακόμη περισσότερο
Αγάπα, αγάπα, αγάπα ακόμη λίγο περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
 
[Charlie]
Ο φίλος μου, ο φίλος μου
Την ανάσα σου κρατάς;
Πρόκειται οι ερωτήσεις από μέσα
Τελειώνουν καθώς αρχίζουν
Ωω καρδιά μου, καρδιά μου
Έχει αφεθεί έξω στο σκοτάδι
Υπάρχει φως μετά την εκκίνηση
Όπως τα σύννεφα καθώς διαχωρίζονται
Όχι, το τέλος, το τέλος
Είναι γραμμένο στην άμμο
Γλιστράει από τα χέρια σου
Όπως ένα όνειρο που δεν τελειώνει ποτέ
Φίλε μου, φίλε μου
Ακόμη οι τοίχοι κλείνουν περισσότερο
Ξανά και ξανά
Αυτά είναι τα λόγια από τον πληγωμένο φίλο μου
 
[Danny]
Τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα λίγο ακόμα περισσότερο, περισσότερο
Περισσότερο απ' ό,τι ζητάνε
Μερικοί από εμάς δεν αλλάζουν
Αλλά μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε, δώσουμε λίγο ακόμη περισσότερο
Ζήσε, ζήσε, ζήσε λίγο ακόμη περισσότερο
Αγάπα, αγάπα, αγάπα ακόμη λίγο περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
 
[J3T]
Το τραύλισμα και η σταθερότητα
Είναι οι φωνές στη σοφίτα
Είναι ο τόνος μέσα στον πανικό
Και οι φωνές των μανιασμένων
Ωω
Χρειάζομαι ένα λεπτό εδώ
Και μετά από 60 δευτερόλεπτα ορκίζομαι ότι θα εξαφανιστώ
Ναι, ξέρεις ότι είμαι ψεύτης
Και θέλω να ζήσω για πάντα
Και αναρωτιέμαι για τι πεθαίνω
Όπως ο πάτος του ονείρου
Έτρεχα για τον ουρανό και ξέχασα το ανάμεσα
Τόσο δύσκολο να καταλάβω ότι υπάρχει νόημα στον άνθρωπο
Και χάθηκε μέσα στην αγάπη που υποθέτω ότι δεν είχα ποτέ
Αλλά ήταν όλα μια απλή ευκαιρία
Κρατώντας όλα τα μαλακά χέρια
Ήταν τόσο απλό όσο ένα σύμβολο και ξεφεύγαμε στο παρελθόν
Πριν τα παρατήσω
Τα πράγματα γίνονταν καλύτερα
Οπότε η κόρη μου έχει μια μικρή ελπίδα
Αυτή είναι η σημασία της ανάμνησης
Ότι υπήρχαν καλύτερα πράγματα
Καλύτερα όνειρα και ένας καλύτερο εγώ
 
[Danny]
Τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα λίγο ακόμα περισσότερο, περισσότερο
Περισσότερο απ' ό,τι ζητάνε
Μερικοί από εμάς δεν αλλάζουν
Αλλά μπορούμε να δώσουμε, δώσουμε, δώσουμε λίγο ακόμη περισσότερο
Ζήσε, ζήσε, ζήσε λίγο ακόμη περισσότερο
Αγάπα, αγάπα, αγάπα ακόμη λίγο περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
Είναι το μόνο που ζητάμε
Αα λίγο ακόμη περισσότερο
Ωω
 
Please, press "Thank you" and/or vote if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Sat, 07/05/2016 - 16:19
More translations of "Sing"
English → Greek - your_hannibal
Hollywood Undead: Top 6
Comments