Fragile as Glass

Swedish

Skör Som Glas

Håller andan en stund
Tiden står still
Jag vill va' här i tystnaden innan dagen blir till
Och du ligger brevid
Men så långt här ifrån
Jag är så rädd för att förlora dig

Du är allt som jag har önskat mig
Du är den som får mig att förstå vad kärlek är
Du får förlåta mina tårar
Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar (Ooo)
En kärlek skör som glas

Som den tunnaste is
Mellan himmel och hav
När jag inser hur lätt vi kan förlora det vi har
Vill jag va' här och nu
Våga ta varje chans
Och leva varje ögonblick med dig

Du är allt som jag har önskat mig
Du är den som får mig att förstå vad kärlek är
Du får förlåta mina tårar
Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar (Ooo)
En kärlek skör som glas

Som ändå gör mig stark
(Oooh)
Övervinner allt
(Aah)
Du är allt
(Oooh)

Du är allt som jag har önskat mig
Du är den som får mig att förstå vad kärlek är
Du får förlåta mina tårar
Hur ska jag göra för att kunna hålla kvar (Ooo)
En kärlek skör som glas
En kärlek skör som glas

Submitted by pernilla2 on Tue, 05/06/2012 - 19:02
See video
Try to align
English translation

Fragile as Glass

Hold your breath for a moment
Time stands still
I want to be here in silence before the day comes
And you lie beside me
But so far from here
I am so afraid of losing you

You are everything I have wished for
You are the one that makes me understand what love is
You have to forgive my tears
What should I do to be able to keep (ooh)
A love fragile as glass

Like the thinnest ice
Between the sky and the sea
When I realize how easy we can lose what we have
I want to be here and now
I dare to take every chance
And live every moment with you

You are everything I have wished for
You are the one that makes me understand what love is
You have to forgive my tears
What should I do to be able to keep (ooh)
A love fragile as glass

That still makes me strong
(Oooh)
Overcomes everything
(Oooh)
You are everything
(Oooh)

You are everything I have wished for
You are the one that makes me understand what love is
You have to forgive my tears
What should I do to be able to keep (ooh)
A love fragile as glass
A love fragile as glass

Submitted by linds113 on Fri, 10/08/2012 - 23:31
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
More translations of "Skör Som Glas"
Swedish → English - linds113
Comments