Sömngångare (Sleepwalker)

English

Sleepwalker

I saw a picture of you
Hanging in an empty hallway
I heard a voice that I knew
and I couldn’t walk away
it took me back to the end
where everything
I tasted all
I tested all the tears
again
Outside the rain is pouring down
there’s not a drop that hits me
scream at the sky but no sound
is leaving my lips
It’s like I can’t even feel
after the way you touched me
I’m not asleep, I’m not awake
After the way you loved me
I can’t turn this around
I keep running into walls that, I can’t break down
I said.
I just wander around
with my eyes wide shut because of you
I’m a sleep walker
walker
I’m a sleep walker
walker
let me out of this dream
Everywhere that I go
I see another memory
and all the places we used to know
They’re always there to haunt me
I walk around and I feel, So lost in the light
you’re everything that I want
but you don’t want me
I can’t turn this around
I keep running into walls that I can’t break down
I said
I just wander around
with my eyes wide shut because of you
I’m a sleep walker
walker
let me out of this dream
dream
let me out of this dream

Submitted by Mahtab_Persian on Sat, 06/08/2011 - 07:52
Last edited by crimson_antics on Mon, 01/07/2013 - 17:23
Try to align
Swedish translation

Sömngångare

Jag såg en bild av dig
Hängande i en tom korridor
Jag hörde en röst som jag kände igen
Och jag kunde inte gå iväg
Den tog mig tillbaka till slutet
Där allt
Jag smakade allt
Jag smakade alla tårar
Igen
Utanför håller regnet ner
Inte en droppe träffar mig
Skriker mot himlen men inget ljud
Lämnar mina läppar
Det är som om jag inte kan känna
Efter sättet som du rörde vid mig
Jag sover inte, jag är inte vaken
Efter sättet som du älskade mig på
Jag kan inte vända på det här
Jag fortsätter att springa in i väggar som,
jag inte kan krossa
Sa jag.
Jag bara vandrar omkring
Med mina ögon helt slutna på grund av dig
Jag är en sömngångare
Gångare
Jag är en sömngångare
Gångare
Släpp ut mig från den här drömmen
Överallt jag går
Ser jag ett annat minne
Och alla ställen vi brukade känna igen
Finns alltid där för att plåga mig
Jag går omkring och känner mig,
så förlorad i ljuset
Du är allt jag vill ha
Men du vill inte ha mig
Jag kan inte vända på det här
Jag fortsätter att springa in i väggar som,
jag inte kan krossa
Sa jag.
Jag bara vandrar omkring
Med mina ögon helt slutna på grund av dig
Jag är en sömngångare
Gångare
Jag är en sömngångare
Gångare
Släpp ut mig från den här drömmen
Drömmen
Släpp ut mig från den här drömmen

Submitted by louise_FIN on Thu, 24/05/2012 - 14:37
Comments