ملکه ی سفید برفی (Snow White Queen)

English

Snow White Queen

 

Stoplight lock the door
don't look back
undress in the dark
and hide from you
all of you

You'll never know the way your words have haunted me
I can't believe you'd ask these things of me
you don't know me

You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
don't scream anymore my love, cause all I want is you

Wake up in a dream
frozen fear
all your hands on me
I can't scream

I can't escape the twisted way you think of me
I feel you in my dreams and I don't sleep

You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
don't scream anymore my love, cause all I want is you

I can't save your life
though nothing I bleed for is more tormenting
I'm losing my mind and you just stand there and stare as my world divides

You belong to me
my snow white queen
there's nowhere to run, so lets just get it over
soon I know you'll see
you're just like me
don't scream anymore my love, cause all I want is you

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 15:20
See video
Try to align
Persian translation

ملکه ی سفید برفی

Versions: #1#2

چراغ ایست,نمیشه از دروازه عبور کرد
پشت سرت رو نگاه نکن
توی تاریکی برهنه میشم
و از دید تو پنهان میشم
از تموم وجود تو

هیچوقت نمیفهمی حرفهات چطور من رو تسخیر کردند
باورم نمیشه که چنین چیزهایی رو از من بخوای
تو هنوز من رو نمیشناسی

تو متعلق به منی
ملکه ی سفید برفی من
جایی برای فرار نیست پس بذار تمومش کنیم
میدونم به زودی میفهمی
که تو هم کاملا مثل منی
دیگه فریاد نزن عشق من,چون من فقط تو رو میخوام

وسط یه رویا بیدار میشم
ترس منجمد شده
من رو تحت کنترل داری
نمیتونم فریاد بزنم

نمیتونم از شر طرز فکر پیچیده ات نسبت به خودم خلاص بشم
من تو رو توی رویاهام حس میکنم و نمیتونم بخوابم

تو متعلق به منی
ملکه ی سفید برفی من
جایی برای فرار نیست پس بذار تمومش کنیم
میدونم به زودی میفهمی
که تو هم کاملا مثل منی
دیگه فریاد نزن عشق من,چون من فقط تو رو میخوام

من نمیتونم زندگی تو رو نجات بدم
هرچند زخمی شدن بی دلیلم شکنجه آورتره
من دارم دیوونه میشم,اون وقت تو وایسادی و نابود شدن دنیای من رو
تماشا میکنی

تو متعلق به منی
ملکه ی سفید برفی من
جایی برای فرار نیست پس بذار تمومش کنیم
میدونم به زودی میفهمی
که تو هم کاملا مثل منی
دیگه فریاد نزن عشق من,چون من فقط تو رو میخوام

Submitted by minuch on Wed, 18/04/2012 - 17:11
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments