Песен за сбогом (Song to say goodbye)

English

Song to say goodbye

You are one of God's mistakes
You crying, tragic waste of skin
I'm well aware of how it aches
And you still won't let me in

Now, I'm breaking down your door
To try and save your swollen face
Though I don't like you anymore
You lying, trying waste of space

My, oh, my
A song to say goodbye
A song to say goodbye
A song to say

Before our innocence was lost
You were always one of those
Blessed with lucky 7's
And the voice that made me cry
My, oh, my

You were mother nature's son
Someone to whom I could relate
Your needle and your damage done
Remains a sordid twist of fate

Now, I'm trying to wake you up
To pull you from the liquid sky
'Cause if I don't we'll both end up
With just your song to say goodbye

My, oh, my
A song to say goodbye
A song to say goodbye
A song to say

Before our innocence was lost
You were always one of those
Blessed with lucky 7's
And a voice that made me cry

It's a song to say goodbye...

Submitted by citruswind on Mon, 24/01/2011 - 06:13
See video
Try to align
Bulgarian translation

Песен за сбогом

Ти си една от Божиите грешки
Да плачеш, напълно безполезно
Ясно ми е как боли
И въпреки това ти не ме допускаш до себе си

Сега, разбивам вратата ти
За да се опитам да спася подпухналото ти лице
Въпреки, че не те харесвам вече
Лъжлива, досадна грешка на природата

Боже, Боже
Песен за сбогом
Песен за сбогом
Песен за

Преди да изгубим невинността си
ти винаги беше един от онези
дарени с късмет
И гласът, който ме караше да плача
Боже, боже

Ти беше син на майката природа
Някого, когото чувствах близък
Иглата си беше твоя и вредата също (хероин)
Остава си тъжен обрат на съдбата

Сега се опитвам да те събудя
Да те измъкна от втечненото небе
Защото, ако не го направя и двамата ще свършим
само с твоята песен за сбогом

Боже, Боже
Песен за сбогом
Песен за сбогом
Песен за

Преди да изгубим невинността си
ти винаги беше един от онези
дарени с късмет
И глас, който ме караше да плача
Боже, боже

Това е песен за сбогом

Submitted by nihaonihao on Mon, 30/05/2011 - 15:57
Author's comments:

"The Needle and the Damage Done"
Песен на Нийл Янг за зависими от хероина музиканти.

Please help to translate "Song to say goodbye"
UserPosted ago
panacea
4
Comments