Звуци от Избледняваща Детска Площадка (Sounds Of A Playground Fading)

English

Sounds Of A Playground Fading

You can find all you need
The message is in the silence
Whisper words to calm your mind
Reach inside

Numb the pain

Come around with answers

We are ghosts of the concrete world
Genetic codes of a dying breed
Will I be left behind?
Sounds of a playground fading

Staring into bright lights
I am what I've done
It is useless to hide
An empty chamber
Guess I was part of a plan

We are ghosts of the concrete world
Genetic codes of a dying breed
Will I be left behind?
Sounds of a playground fading

We're running out of time
Can't seem to recognize
What put us here in the first place
Counting down the days, beginning of the end

We are ghosts of the concrete world
Genetic codes of a dying breed
Will I be left behind?...

Submitted by GiantOrion on Tue, 05/06/2012 - 16:20
See video
Try to align
Bulgarian translation

Звуци от Избледняваща Детска Площадка

Можеш да намериш всичко от което се нуждаеш.
Съобщението е скрито в тишината!
Нашепвай си думи за да утешиш ума си:
Бръкни надълбоко,
затъпи болката
и се върни с отговори.

Ние сме призраците на бетонения свят.
Генетични кодове на умиращ вид...
Ще бъда ли изоставен?
Звуци от Избледняваща Детска Площадка...

Гледащ в ярките светлини,
аз съм това, което съм сторил.
Безцелно е да се криеш.
Празна стая?
Явно бях част от плана.

Времето ни свършва...
Не можем да си спомним...
Какво ни доведе тук изначало?
Отброяване на дните - началото на края.

Ние сме призраците на бетонения свят!
Генетични кодове на измиращ вид...
Ще бъда ли изоставен?...

Submitted by stako on Tue, 10/07/2012 - 20:19
More translations of "Sounds Of A Playground Fading"
English → Bulgarian - stako
Comments