sPain

Slovene

sPain

Prah me ne zaduši,
ko vdahnem vonjam rdeče panje.
Krog vse se mi vrti,
kot da kopja padajo le name.
Grem in izginem tja,
kjer začel sem svoje potovanje.
Grem me ne bo nazaj,
zame bolje bo da tam ostanem zdaj.
 
Jutra naj
ne umirajo mi, sanje bi prodal.
Ne grem tja,
svoje pesmi dal bi, sam brez njih ostal.
 
Grem in izginem tja,
kjer začel sem svoje potovanje.
Grem me ne bo nazaj,
zame bolje bo da tam ostanem.
 
Jutra naj
ne umirajo mi, sanje bi prodal.
Ne grem tja,
svoje pesmi dal bi, sam brez njih ostal.
 
Ne grem tja …
Ne grem tja …
 
Submitted by Ilidian on Sun, 13/11/2011 - 12:47
videoem: 
Align paragraphs
English translation

sPain

Dust does not suffocate me,
when I breathe in and smell the red hives.
Everything spins around,
as if the spears are falling only on me.
I go, and disappear to
where I started my journey.
I go, I will never come back,
it's better for me to stay there now.
 
My mornings -
don't let them die, I'd sell my dreams.
I won't go there,
I'd give all my songs, remain alone without them.
 
I go, and disappear to
where I started my journey.
I go, I will never come back,
it's better for me to stay there now.
 
My mornings ...
 
Submitted by Ilidian on Sun, 13/11/2011 - 12:54
Avven: Top 6
Comments