Ha Fetu'u Maa Nikè (A Star For Nick)

Tongan translation

Ha Fetu'u Maa Nikè

Ke 'ilo'i ia pea 'ilo'i ia au
Teu ongongo 'e au
'Ikai, 'ikai teu 'o a'u ki ai mo koe
'Oua lea mālō e lelei
He 'oku 'osi taimi ke 'alu
'Aue, ko e havili ia 'oku taki au ki 'api ni
Ne taki au ki 'api, toe taki au ia ki 'api ni.
 
Pea ke 'ilo'i ia pea 'ilo'i ia au
Teu ongoongo 'e au
'Ikai, 'ikai teu 'o a'u ki ai mo koe
Ke sio 'a e mo'ui mei mui ni 'i he vahefonua na
'Aue, 'aue, 'aue.
 
'Aue, hiki 'eku laumaalie ki 'olunga 'o ne 'alu mama'o, mama'o
Ki he me'a 'oku ke 'ilo.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 23/06/2015 - 00:05
English

A Star For Nick

You know it & I know it
I'm gonna be a star
You won't, you won't get me very far
Don't say hello
It's already time to go
Oh the wind is carrying me home,
me home, me home again
 

More

Please help to translate "A Star For Nick"
Comments