Σταματώ και κοιτάζω (Stop & Stare)

English

Stop & Stare

This town is colder now, I think it's sick of us
It's time to make our move, I'm shaking off the rust
I've got my heart set on anywhere but here
I'm staring down myself, counting up the years
Steady hands, just take the wheel...
And every glance is killing me
Time to make one last appeal... for the life I lead

Stop and stare
I think I'm moving but I go nowhere
Yeah I know that everyone gets scared
But I've become what I can't be, oh
Stop and stare
You start to wonder why you're here not there
And you'd give anything to get what's fair
But fair ain't what you really need
Oh, can you see what I see

They're trying to come back, all my senses push
Untie the weight bags, I never thought I could...
Steady feet, don't fail me now
Gonna run till you can't walk
Something pulls my focus out
And I'm standing down...

Stop and stare
I think I'm moving but I go nowhere
Yeah I know that everyone gets scared
But I've become what I can't be, oh
Stop and stare
You start to wonder why you're here not there
And you'd give anything to get what's fair
But fair ain't what you really need
Oh, you don't need

What you need, what you need...

Stop and stare
I think I'm moving but I go nowhere
Yeah I know that everyone gets scared
But I've become what I can't be
Oh, do you see what I see...

Submitted by dramaqueen on Fri, 06/01/2012 - 21:05
See video
Try to align
Greek translation

Σταματώ και κοιτάζω

Αυτή η πόλη είναι πιο κρύα τώρα, νομίζω ότι μας βαρέθηκε κιόλας
Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, τινάζω από επάνω μου την σκουριά
Η καρδιά μου θέλει να είμαι οπουδήτοτε αλλού εκτός από δώ
Κάνω αναλογισμό (Παρατηρώ τον εαυτό μου), μετρώντας τα χρόνια μου
Με σταθερά χέρια, απλά πάρε το τιμόνι ...
Και κάθε βλέμμα με σκοτώνει
Ώρα να επαναξέτασω τη ζωή που ζώ

Σταματώ και κοιτάζω
Νομίζω ότι προχωρώ, αλλά δεν πάω πουθενά
Ναι, ξέρω ότι ο καθένας φοβάται
Αλλά έχω γίνει αυτό που δεν μπορώ να είμαι, ω
Σταματήσε και κοιτά
Αρχίζεις να αναρωτιέσε γιατί δεν είσαι εδώ αλλά εκεί
Και θά δινες τα πάντα για να πάρεις ό, τι δικαιούσε
Αλλά δίκαιοσύνη δεν είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι
Ω, μπορείς να δείς αυτό που βλέπω εγώ?

Προσπαθούν να γυρίσουν πίσω, όλες οι αισθήσεις μου πιέζουν
Λύσε τα βάρη που σε βαραίνουν, νόμιζα ότι δεν θα μπορέσω ποτέ (να το κάνω)...
Έχω σταθερά πόδια τώρα, δεν με προδίδουν
Θα τρέχω μέχρι τη στιγμή που δεν μπορείς να περπατήσεις
Αλλά κάτι με αποσπάει από τον στόχο μου
Και στέκομαι κάτω ...

Σταματώ και κοιτάζω
Νομίζω ότι προχωρώ, αλλά δεν πάω πουθενά
Ναι, ξέρω ότι ο καθένας φοβάται
Αλλά έχω γίνει αυτό που δεν μπορώ να είμαι, ω
Σταματήσε και κοιτά
Αρχίζεις να αναρωτιέσε γιατί δεν είσαι εδώ αλλά εκεί
Και θά δινες τα πάντα για να πάρεις ό, τι δικαιούσε
Αλλά δίκαιοσύνη δεν είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεσε
Ω, μπορείς να δείς αυτό που βλέπω εγώ?

Τι χρειάζεσαι, τι χρειάζεσαι

Σταματώ και κοιτάζω
Νομίζω ότι προχωρώ, αλλά δεν πάω πουθενά
Ναι, ξέρω ότι ο καθένας φοβάται
Αλλά έχω γίνει αυτό που δεν μπορώ να είμαι, ω
Ω, μπορείς να δείς αυτό που βλέπω εγώ?

Submitted by nandia on Thu, 24/05/2012 - 08:03
thanked 30 times
UserTime ago
massieballerie2 years 19 weeks
Guests thanked 29 times
Comments