Strek (Line)

English

Line

I'm going round in circles
And the door's wide open
Boy I still wanna see you
Days go by, I'm still hoping, hoping
 
Where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
 
You told me to move on
Search for love in somebody else
But baby, tell me how will I find it?
If all I see is you? All I see is you
All I see is you, all I see
All I see is you, all I see
 
Where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
 
Where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
 
My heart breaks to see you,
Days go by, I'm still hoping
 
All I see is you, all I see
All I see is you, all I see
Where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
Tell me, baby, where we draw the line?
 
Submitted by Elw-Youzhny on Fri, 20/01/2017 - 02:01
Last edited by Alexander Laskavtsev on Thu, 06/04/2017 - 15:14
videoem: 
Align paragraphs
Norwegian translation

Strek

Jeg går rundt i sirkler
Og døra står på vidt gap
Jeg vil fortsatt møte deg, gutt
Dager går, jeg håper enda, håper
 
Hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
 
Du sa at jeg burde komme over deg
Lete etter kjærlighet hos noen andre
Men kjære, fortell meg hvordan jeg skal finne den?
Hvis alt jeg ser er deg? Alt jeg ser er deg
Alt jeg ser er deg, alt jeg ser
Alt jeg ser er deg, alt jeg ser
 
Hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
 
Hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
 
Hjertet mitt knuses når jeg ser deg
Dager går, jeg håper enda
 
Alt jeg ser er deg, alt jeg ser
Alt jeg ser er deg, alt jeg ser
Hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
Fortell meg kjære, hvor setter vi streken?
 
Submitted by runarjohn on Wed, 26/04/2017 - 11:30
Added in reply to request by CarmenBonano
Triana Park: Top 6
Comments