Svitanie (Sunrise)

English

Sunrise

Sunrise ,sunrise ,looks like morning in your eyes
But the clock's held 9:15 for hours
Sunrise ,sunrise ,couldn't tempt us if it tried
Cause the afternoon's already come and gone

And I said
WHooo, whooo, whooo
Do you ?

Surprise ,surprise
Couldn't find it in your eyes
But I'm sure it's written all over my face

Surprise ,surprise
Never something I could hide
When I see we made it through another day

Then I say
WHooo,whooo, whooo
Do you ?

And now the night
Will throw its cover down, ooo, on me again
Ooh, and if I'm right
It's the only way to bring me back

Whooo, whooo, whooo
Do you ?
hooo, yeah, hooo, hooo
To you

Submitted by Domi Nika on Fri, 09/12/2011 - 21:13
Try to align
Slovak translation

Svitanie

Svitanie, svitanie,vyzerá ako ráno v tvojich očiach
Ale hodinky držia 9 :15 dlhé hodiny
Svitanie, svitanie,nemohlo nás presvedčiť ak by sa snažilo
Pretože popoludnie práve prišlo a odišlo

A ja som povedala
Ktooo ,ktooo,ktooo
Ty, však ?

Nadšenie ,nadšenie
Neviem nájsť v tvojich očiach
Ale som si istá, že je napísané na celej mojej tváry

Nadšenie ,nadšenie
Nikdy také aby som ho mohla skryť
Keď vidím ,že sme to urobili pre druhý deň

A ja som povedala
Ktooo ,ktooo,ktoooo
Ty, však ?

A teraz noc
bude hádzať svoj plášť ,ooo, znova na mňa
Ohh, a keď mám pravdu
Je to jediná cesta ,priviesť ma späť

Ktooo ,ktooo,ktoooo
Ty, však ?
Hooo,yeah,hoo,hooo
Pre teba

Submitted by Domi Nika on Fri, 09/12/2011 - 21:27
thanked 1 time
UserTime ago
Slovakia1 year 26 weeks
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
Slovakia1 year 26 weeks
5
Comments
Slovakia     May 24th, 2014
5