Lullaby (Suo Gân )

Welsh

Suo Gân

 

Huna blentyn ar fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni cha' dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

Submitted by BarbaraSaracini on Sun, 14/11/2010 - 17:03
See video
Try to align
English translation

Lullaby

Versions: #1#2

To my lullaby surrender,
Warm and tender is my breast;
Mother's arms with love caressing
Lay their blessing on your rest;
Nothing shall tonight alarm you,
None shall harm you, have no fear;
Lie contented, calmly slumber
On your mother's breast my dear.

Here tonight I tightly hold you
And enfold you while you sleep,
Why, I wonder, are you smiling
Smiling in your slumber deep?
Are the angels on you smiling
And beguiling you with charm,
While you also smile, my blossom,
In my bosom soft and warm?

Have no fear now, leaves are knocking,
Gently knocking at our door;
Have no fear now, waves are beating,
Gently beating on the shore.
Sleep, my darling, none shall harm you
Nor alarm you, never
And beguiling those on high.

Submitted by Guest on Mon, 15/11/2010 - 00:45
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
More translations of "Suo Gân "
Welsh → English - Guest
Comments