سوپرمن (Superman)

Persian translation

سوپرمن

یکم بیا جلوتر، موضوع ما شکستن قانونه
من هم خیلی ساده بودم نه؟ ، اتفاقا رو باور کردم یعنی
تا تو ساکت بودی من خبرارو از پرنده ها میگرفتم
انسان همینجوریه دیگه، ناراحت شدم بیا ببین اصلا تعجب نکردم
 
کی میدونه رو لبای زهرآلودت
طعم چند شب و چند روز هست
در من هیچ اخلالی ایجاد نشد دراصل
وقتی بچه بودم اینارو بازی میکردم
 
توی زندگیم، امتحان کردن چیزی که قبلا امتحان شده نبوده به هیچ وجه و تو هم نمیتونی باعث شی که باشه
این چه افتادن از چشمی بود که اگه سوپرمن هم باشی نمیتونی جمعش کنی
توی زندگیم، امتحان کردن چیزی که قبلا امتحان شده نبوده به هیچ وجه و تو هم نمیتونی باعث شی که باشه
این قلبی که تو شکوندی رو خیلی وقته که پروازش دادم نمیتونی دیگه جلشو بگیری
سخته
آه
اصلا زحمت نکش و فکر اون احتمال رو هم نکن
هیچ حرفی نمیتونه تصمیممو عوض کنه، فکرم باقیه
 
Submitted by mahta_ormavi on Thu, 26/07/2012 - 14:49
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Turkish

Superman

Kay biraz ileri, konumuz yasak ihlali
Çok saftım değil mi ben de, olanları yuttum yani
Sen sustukça ben haberlerini kuşlardan aldım
İnsan böyle işte, bozuldum gel gör şaşırmadım
 

More

Please help to translate "Superman"
Comments