The Little Mermaid (OST) - Ta en Kyss [Kiss the Girl] (English translation)

Swedish

Ta en Kyss [Kiss the Girl]

[Sebastian:]
Se den flickan
vackraste på denna jord
hon har inte sagt ett ord
men hon har något särskilt
Å du längtar så
för du väntar ju på
att kunna ta en kyss
du är säker
vet precis vad du vill ha
kanske ska hon svara ja
det finns ett sätt att fråga
vem behöver ro
hon finns här ombord
så du kan ta en kyss
 
Sjung med mig nu
 
Sha la la la la la
Se i smyg
den pojken är för blyg
Att våga ta en kyss
Sha la la la la la
synd och skam
det blir problem minsann
om han ej tar en kyss
 
mellanspel
 
I lagunen
finns det bara hon och du
Gör det du ska göra nu
vem av er vill vänta
Hon är bara tyst
och hon vill vara tyst
så du kan ta en kyss
 
Sha la la la la la
Var beredd
du är väll inte rädd
Att våga ta en kyss
Sha la la la la la
tiden går
och alla väntar på
att du ska ta en kyss
 
Sha la la la la la
sätt igång
och lyssna på vår sång
som säger
TA EN KYSS
Sha la la la la la
Våga vinn
om flickan ska bli din
så ska du ta en kyss
 
ta en kyss
 
ta en kyss
 
ta en kyss
 
ta chansen, ta en kyss
 
Submitted by Miley_Lovato on Thu, 16/02/2017 - 00:53
Align paragraphs
English translation

Kiss The Girl

See that girl
Most beautiful one in this world
She hasn't said a word
But she has something special
Oh, you desire
Because you're just waiting
For someone to kiss
You are sure
Know exactly what you want
Maybe she will answer Yes
There is one way to ask
Who must row
She is here on board
So you can kiss her
 
Sing with me now
 
Sha la la la la la
See on the sly
The boy is too shy
To dare kiss you
Sha la la la la la
Sin and shame
It's becoming a real problem
If he doesn't kiss her
 
Instrumental
 
In the lagoon
There are only her and you
Do what you shall do now
Who of you wants to wait
She is just calm
And she wants to be calm
So you can kiss her
 
Sha la la la la la
Be ready
You aren't afraid, are you
to dare kiss her
Sha la la la la la
Time passes
And everyone is waiting
for you to kiss her
 
Sha la la la la la
Go for it
and listen to our song
which says
KISS HER
Sha la la la la la
Dare to win
If the girl shall be yours
You'll have to kiss her
 
Kiss her
 
Kiss her
 
Kiss her
 
Take the chance, kiss her
 
Submitted by easygerman on Sun, 19/02/2017 - 21:48
Added in reply to request by Zarina01
Idioms from "Ta en Kyss [Kiss the Girl]"
Comments