Talisman (Talizman)

Polish

Talizman

Nie zapominając już, o tym że żyjemy dla wspomnień tu,
Każda chwila siłą gdy braknie tchu,
 
[Refren]
W sercu Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie
W mych ogrodach spokoju i zmysłów
Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie, w mych ogrodach
 
[Zwrotka 1]
To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce
Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedną z tych chwil
To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej
W świetle niezliczonych gwiazd
To ekstaza namiętności
czujesz ją ty, czuję ją ja, czujemy ją my
Ze mną chodź, w pełnej radości nauczmy świat kochać na nowo
 
[Refren]
Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie
W mych ogrodach spokoju i zmysłów
Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie,
W mych ogrodach
 
[Zwrotka 2]
Więc z mocą namiętności, używam języka swego ciała
Znów groove naszych serc spotyka się, to działa
Bez lęku w krainie intymności w naszej świątyni tajemniczości
Bo to ogień, który nas rozpala
Jestem tu nie używając zbędnych słów (o nie)
Zamknij oczy i oddychaj mną, oddychaj mną…
 
[Refren]
Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie,
W mych ogrodach spokoju i zmysłów,
Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie,
w mych ogrodach
W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie,
W mych ogrodach spokoju i zmysłów,
Talizman zaklętych słów ,używam go tylko wtedy kiedy jesteś tu
Obok mnie,
W mych ogrodach.
 
Submitted by Alscaps on Thu, 08/06/2017 - 06:04
Align paragraphs
English translation

Talisman

Not forgetting that we live here for memories
Every moment is the strength when you run out of breath
 
[Chorus]
In the heart, the talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens of peace and senses
In the heart, a talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me in my gardens
 
[Stanza 1]
This is the night in which our bodies burn like the sun
Holding hands, we provoke happiness with one of those moments
This is the night in which our senses are asking for more
In the light of countless stars
This is the ecstasy of passion
You feel it, I feel it, we feel it
Come with me, with full joy, let's teach the world to love again
 
[Chorus]
In the heart, the talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens of peace and senses
In the heart, a talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens
 
[Stanza 2]
So with the power of passion, I use my body language
Again the groove of our hearts meets, it works
Without fear, in the land of intimacy, in our temple of mystery
'Cause this is the fire that sets us ablaze
I'm here without using unnecessary words (oh no)
Close your eyes and breathe me in, breathe me in...
 
[Chorus:]
In the heart, the talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens of peace and senses
In the heart, a talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens
In the heart, the talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens of peace and senses
In the heart, a talisman of enchanted words, I use it only when you are here
Next to me
In my gardens
 
Submitted by marta90 on Mon, 19/06/2017 - 09:56
Added in reply to request by Alscaps
Last edited by marta90 on Thu, 22/06/2017 - 09:17
Comments