Eva Rivas - Tamam Ashkhar (Transliteration)

Armenian

Tamam Ashkhar

Թամամ աշխարհ պըտուտ էկայ,
չըթուղի Հաբաշ, նազանի,
Չըտեսայ քու դիդարի պէս, դուն դիփունէն բաշ, նազանի
Թէ խամ հագնիս, թէ զար հագնիս, կու շինիս ղումաշ, նազանի
Էնդու համար քու տեսնողըն ասում է վաշ, վաշ, նազանի:
 
Յիս էն Սայաթ-Նովասին չիմ,
վուր ավզի վրայ հիմնանամ,
Աջաբ միզիդ ի՞նչ իս կամում,
սրտէդ մի խաբար իմանամ,
Դուն կըրակ, հագածըդ կըրակ, վու՞ր մէ կըրակին դիմանամ,
Հընդու ղալամքարի վըրէն ծածկիլ իս մարմաշ, նազանի:
 
Փահրադն միռած, Շիրինն ասաց ղարէն էրուած իմ.
Քաշուիլ է վարդըն մօդ չի թողնում, խարէն էրուած իմ.
Բլբուլըն ասաց «վարդիս խաթրի քարէն էրուած իմ»
Տասնումէկ ամիս մունջ իմ կացի տարէն էրուած իմ.
Աստուած կու սիրիս, զար մի հագնի, զարէն էրուած իմ:
 
2nd song now
Սայաթ-Նովէն իմ, էնդուր կու լամ, դարդիրըս արբաբ.
Մազիրըդ ռեհան, կլապիտոն է, հուսիրըդ շարբաբ.
Բարակ ղամաթիդ խիստ սազ կու գայ դիբա ու զարբաբ.
Աստուած կու սիրիս, զար մի հագնի, զարէն էրուած իմ
Մեջլումի նման ման իմ գալի եարէն էրոըած իմ
 
Submitted by azad.ekkash on Fri, 07/11/2014 - 05:38
Align paragraphs
Transliteration

Tamam Ashkhar

T̕amam ašxarh pëtowt ēkay,
čët̕owġi Habaš, nazani,
Čëtesay k̕ow didari pēs, down dip̕ownēn baš, nazani
T̕ē xam hagnis, t̕ē zar hagnis, kow šinis ġowmaš, nazani
Ēndow hamar k̕ow tesnoġën asowm ē vaš, vaš, nazani:
 
Yis ēn Sayat̕-Novasin čim,
vowr avzi vray himnanam,
Aǰab mizid i?nč is kamowm,
srtēd mi xabar imanam,
Down kërak, hagaçëd kërak, vow?r mē kërakin dimanam,
Hëndow ġalamk̕ari vërēn çaçkil is marmaš, nazani:
 
P̕ahradn miṙaç, Širinn asac̕ ġarēn ērowaç im.
K̕ašowil ē vardën mòd či t̕oġnowm, xarēn ērowaç im.
Blbowlën asac̕ «vardis xat̕ri k̕arēn ērowaç im»
Tasnowmēk amis mownǰ im kac̕i tarēn ērowaç im.
Astowaç kow siris, zar mi hagni, zarēn ērowaç im:
 
Sayat̕-Novēn im, ēndowr kow lam, dardirës arbab.
Mazirëd ṙehan, klapiton ē, howsirëd šarbab.
Barak ġamat̕id xist saz kow gay diba ow zarbab.
Astowaç kow siris, zar mi hagni, zarēn ērowaç im
Meǰlowmi nman man im gali earēn ēroëaç im
 
Submitted by Zarina01 on Tue, 04/07/2017 - 18:47
Added in reply to request by Ester Tellez
More translations of "Tamam Ashkhar"
Armenian → Transliteration - Zarina01
Eva Rivas: Top 3
Comments