Tęcza (Rainbow) Eng. Translation [ Tęcza ]

Polish

Tęcza

Przy umiarkowanym wietrze
Gdy słońce sięga naszych ciał
Myśli czyste jak powietrze
I trochę wolniej płynie czas
Wracam dobrze znaną drogą
Choć nie do takich samych miejsc
Bo wszystko się zmienia
Bo wciąż panta rhei
Gdzieś na starych zdjęciach szukamy się znów
A losu koleje przywiozły nas tu
Nie wszystko po myśli toczyło się, wiem
I śnimy o przyszłości sen

Prędzej czy później to wszystko wróci
To co tak nagle wypadło nam z rąk
Zgasi pragnienie po wielkiej suszy
Spadnie na ziemię a ta wyda plon
Prędzej czy później los się odwróci
Wyrówna bilans poniesionych strat
Jak wymarzona tęcza po burzy
Nasz czarno-biały koloruje świat
Milionem barw

W czarnej porywistej burzy
Co w środku drogi sięga nas
Niespełnionym scenariuszem
Jak deszczem obrywamy w twarz
Mgła przesłania horyzonty
Na pierwszej linii frontu my
A w zmęczonych nadziejach pękają szwy
Lecz w końcu jak znak dla zagubionych serc
Rozbłyśnie najpiękniejsza z tęcz

Prędzej czy później to wszystko wróci
To co tak dawno nagle wypadło nam z rąk
Zgasi pragnienie po wielkiej suszy
Spadnie na ziemię a ta wyda plon
Prędzej czy później los się odwróci
Wyrówna bilans poniesionych strat
Jak wymarzona tęcza po burzy
Nasz czarno-biały koloruje świat
Milionem barw

Submitted by purplelunacy on Sat, 22/10/2011 - 09:53
See video
Try to align
English translation

Tęcza (Rainbow) Eng. Translation

By the moderate wind
When the sun reaches our bodies
Thoughts pure as the air
And time flows more slowly
By back in the well-known
Although not to the same places
Because everything changes
Because still panta Rhei
Somewhere in old photographs looking up again
And the fate of railways had transported us here
Everything didn't go well according to the plan, I know
I dream about the future of sleep

Sooner or later it comes back completely
What suddenly dropped out of our hands
Extinguish the desire of a great drought
Fall to the ground and this will yield
Sooner or later fate will turn
Equalize the balance of losses
Dream rainbow after the storm
Our black and white colored world
(in) Million colors

The black gusty storm
What's in the middle of the road, dates back to us
Unfulfilled scenario
I am criticized in the face while raining,
Fog horizons message
We on the front lines
And seams we're tired with cracking hopes
But in the end as a sign for the lost heart
Beautiful shine of rainbows

Sooner or later it comes back completely
What suddenly dropped out of our hands
Extinguish the desire of a great drought
Fall to the ground and this will yield
Sooner or later fate will turn
Equalize the balance of losses
Dream rainbow after the storm
Our black and white colored world
(in) Million colors

Submitted by sepmou on Thu, 23/02/2012 - 21:48
thanked 8 times
UserTime ago
rainbow0113 years 39 weeks
Guests thanked 7 times
More translations of "Tęcza"
Polish → English - sepmou
4
Please help to translate "Tęcza"
UserPosted ago
rainbow0113 years 39 weeks
4
Comments