Fele he Vaitafe (There Are Many Rivers)

English

There Are Many Rivers

There are many rivers
and they all are one
as they're flowing together,
mingle and become
part of one another
one big stream
as they flow into the ocean,
flowing over, flowing free
 
There are many colours
and they all are me
as they're flowing together,
mingle and become
part of one another
one big light
as they flow into the rainbow
flowing over, flowing free
 
There are many people
and they all are one
as they're flowing together,
mingle and become
part of one another
one big tribe
as they flow into the Rainbow
flowing over, flowing free
 
Submitted by maluca on Sun, 08/01/2017 - 19:23
Align paragraphs
Tongan translation

Fele he Vaitafe

Fele he vaitafe
Pea taha ia kotoa
Lolotonga 'enau tafe fakataha
Palu ka hoko
Ki ha konga 'o e taha hono kotoa
Ko ha vaitafe lahi taha
Lolotonga 'oku nau tafe ki moana
Tafe hake, tafe tafataha.
 
Lanulanua
Ka ko 'a'aku ia kātoa
Lolotonga 'enau tafe fakataha
Palu ka hoko
Ki ha konga 'o e taha hono kotoa
Ha fo'i maama lahi
Lolotonga 'oku nau tafe ki he 'umata
Tafe hake, tafe tafataha.
 
Fele 'a e kakai
Pea taha 'anautolu kātoa
Palu ka hoko
Ki ha konga 'o e taha hono kotoa
Ha ha'a lahi
Lolotonga 'oku nau tafe ki he 'umata
Tafe hake, tafe tafataha.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 09/01/2017 - 02:44
Comments