Αυτά τα Χρώματα Δεν Ξεθωριάζουν (These Colours Don't Run)

English

These Colours Don't Run

It's the same in every country
When you say you're leaving
Left behind the loved ones
Waiting silent in the hall
Where you're going lies adventure
Others only dream of
Red and green light this is real
And so you go to war
 
For the passion, for the glory
For the memories, for the money
You're a soldier, for your country
What's the difference, all the same
 
Far away from the land of our birth
We fly a flag in some foreign earth
We sailed away like our fathers before
These colours don't run from cold bloody war
 
There is no one that will save you, going down in flames
No surrender certain death you look in the eye
On the shores of tyranny you crashed a human wave
Paying for my freedom with your lonely unmarked graves
 
For the passion, for the glory
For the memories, for the money
You're a soldier, for your country
What's the difference, all the same
 
Far away from the land of our birth
We fly a flag in some foreign earth
We sailed away like our fathers before
These colours don't run from cold bloody war
 
Far away from the land of our birth
We fly a flag in some foreign earth
We sailed away like our fathers before
These colours don't run from cold bloody war
 
Far away from the land of our birth
We fly a flag in some foreign earth
We sailed away like our fathers before
These colours don't run from cold bloody war
These colours don't run from cold bloody war
 
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Αυτά τα Χρώματα Δεν Ξεθωριάζουν

Είναι το ίδιο σε κάθε χώρα
όταν λες ότι φεύγεις
Άφησες πίσω τους αγαπημένους σου
Περιμένοντας ήσυχα στον προθάλαμο
Εκεί που πηγαίνεις σε περιμένει η περιπέτεια
Που οι άλλοι μόνο ονειρεύονται
Κόκκινο και πράσινο φανάρι είναι αληθινό
Και έτσι πηγαίνεις στον πόλεμο
 
Για το πάθος, για τη δόξα
Για τις αναμνήσεις, για τα λεφτά
Είσαι στρατιώτης, για τη χώρα σου
Ποια η διαφορά, όλα ίδια
 
Μακριά από τη γενέτηρά σου
Βάζουμε σημαία σε μια ξένη γη
Πλεύσαμε μακριά σαν τους πατεράδες μας παλιά
Αυτά τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν από τον ψυχρό αιματηρό πόλεμο
 
Δεν υπάρχει κανένας για να σε σώσει, καίγεσαι από τις φλόγες
Δεν παραδίνεσαι βλέπεις σίγουρο θάνατο
Στις ακτές τις τυραννίας πέτυχες ανθρώπινο κύμα
Πληρώνεις για την ελευθερία μου με τον μοναχικό σου ασημάδευτο τάφο
 
Για το πάθος, για τη δόξα
Για τις αναμνήσεις, για τα λεφτά
Είσαι στρατιώτης, για τη χώρα σου
Ποια η διαφορά, όλα ίδια
 
Μακριά από τη γενέτηρά σου
Βάζουμε σημαία σε μια ξένη γη
Πλεύσαμε μακριά σαν τους πατεράδες μας παλιά
Αυτά τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν από τον ψυχρό αιματηρό πόλεμο
 
Μακριά από τη γενέτηρά σου
Βάζουμε σημαία σε μια ξένη γη
Πλεύσαμε μακριά σαν τους πατεράδες μας παλιά
Αυτά τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν από τον ψυχρό αιματηρό πόλεμο
 
Μακριά από τη γενέτηρά σου
Βάζουμε σημαία σε μια ξένη γη
Πλεύσαμε μακριά σαν τους πατεράδες μας παλιά
Αυτά τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν από τον ψυχρό αιματηρό πόλεμο
Αυτά τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν από τον ψυχρό αιματηρό πόλεμο
 
Submitted by Katerinach13 on Sun, 28/08/2016 - 20:21
Added in reply to request by AsFreeAsTheSea
Author's comments:

''These colours don't run'' είναι μεταφορικό. Αναφέρονται στη σημαία και πως οι στρατιώτες υπερασπίζονται τη χώρα τους. Δεν παραδίνονται στη μάχη και για αυτό η σημαία παραμένει ακέραια

Comments