Τρεις Ευχές (Treis Eyxes) [ Three Wishes ]

English

Three Wishes

We'd be so less fragile
If we're made from metal
And our hearts from iron
And our minds from steel
 
And if we built an army
Full of tender bodies
Could we love each other?
Would we stop to feel?
 
And you want three wishes
One to fly the heavens, one to swim like fishes
And then one you're saving for a rainy day
If your lover ever takes her love away
 
You say you want to know her like a lover
And undo her damage, she'll be new again
Soon you'll find that if you try to save her
It will lose her anger, you will never win
 
And you want three wishes
You want never bitter and all delicious
And then one you're saving for a rainy day
If your lover ever takes her love away
 
You want three wishes
One to fly the heavens, one to swim like fishes
You want never bitter and all delicious
And a clean conscience and all it's blisses
You want one true lover with a thousand kisses
 
You want soft and gentle and never vicious
And then one you're saving for a rainy day
If your lover ever takes her love away
 
Submitted by Id on Wed, 01/12/2010 - 00:16
Last edited by sora14 on Fri, 09/08/2013 - 15:17
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Τρεις Ευχές (Treis Eyxes)

Θα ήμασταν πολύ λιγότερο ευαίσθητοι
Αν ήμασταν φτιαγμένοι από μέταλλο
Και οι καρδιές μας από σίδερο
Και το μυαλό μας από ατσάλι
 
Και αν φτιάξουμε ένα στρατό
Γεμάτο από πρόθυμα σώματα
Θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο;
Θα σταματούσαμε να αισθανόμαστε;
 
Και θες τρεις ευχές
Μια να πετάς στους παραδείσους, μια να κολυμπάς όπως τα ψάρια
Και μετά μια που κρατάς για μια βροχερή μέρα
Αν η αγαπημένη σου πάρει ποτέ πίσω την αγάπη της
 
Λες πως θες να την γνωρίσεις σαν ερωμένη
Και να αναιρέσεις τη φθορά της, θα γίνει ξανά καινούργια [θα ξαναγεννηθεί]
Γρήγορα θα καταλάβεις πως αν προσπαθήσεις να τη σώσεις
Θα την κάνει να χάσει το νεύρο της, ποτέ δεν θα κερδίσεις
 
Και θες τρεις ευχές
Θες να μην πικραθείς ποτέ και [να έχεις] όλες τις απολαύσεις
Και μετά μια που κρατάς για μια βροχερή μέρα
Αν η αγαπημένη σου πάρει ποτέ πίσω την αγάπη της
 
Θες τρεις ευχές
Μια να πετάς στους παραδείσους, μια να κολυμπάς όπως τα ψάρια
Θες να μην πικραθείς ποτέ και [να έχεις] όλες τις απολαύσεις
Και μια καθαρή συνείδηση και όλα τα αγαθά της
Θες μια αληθινή αγαπημένη με εκατοντάδες φιλιά
 
Θες απαλότητα και γλυκήτητα και ποτέ κάτι φαύλο
Και μετά μια που κρατάς για μια βροχερή μέρα
Αν η αγαπημένη σου πάρει ποτέ πίσω την αγάπη της
 
Submitted by Id on Tue, 05/07/2011 - 22:13
Last edited by sora14 on Sun, 11/08/2013 - 09:44
More translations of "Three Wishes"
English → Greek - Id
Comments