Вечерва (Tonight)

English

Tonight

She never took the train alone
she hated being on her own
she always took me by the hands
and say she needs me
She never wanted love to fail
she always hoped that it was real
she'd look me in the eyes
and sayed believe me.
And then the night becomes the day
and there's nothing left to say
if there's nothing left to say
then something's wrong.
 
[Refrain:]
Oh tonight, you killed me with your smile.
so beautiful and wild, so beautiful.
Oh tonight, you killed me with your smile.
so beautiful and wild so beautiful and wild.
 
And as the hands would turn with time
she'd always say that she was my mine
she'd turn and lend a smile,
to say that she's gone.
But in a whisper she'd arrive
and dance into my life.
like a music melody,
like a lovers song.
 
(Refrain)
 
Through the darkest night
comes the brightest light.
and the light that shines
is deep inside.
it's who you are.
 
(Refrain)
 
Oh tonight, you killed me with your smile.
so beautiful and wild, so beautiful and wild.
So beautiful and wild.
So beautiful and wild.
 
Submitted by evfokas on Mon, 10/10/2011 - 17:06
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Вечерва

Таа никогаш не се возеше сама со воз
Мразеше да биде сама
Таа секогаш ќе ми ги земеше рацете
Ќе говореше дека сум и потребен
Никогаш не сакаше љубовта да згасне
Таа секогаш се надеваше дека љубовта е вистинска
Ќе ме погледнеше в очи
И ќе говореше дека ми верува
Тогаш ноќта се претвори во ден
И повеќе немаше што да се каже
А ако веќе нема повеќе што да се каже
Нешто не е во ред
 
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна и дива
 
И како рацете се менуваат со времето
Таа секогаш ќе ми велеше дека е моја
Ќе се свртеше и насмевнеше
Да ми каже дека заминува
Но со шепот ќе пристигнеше
И повторно ќе заиграше во мојот живот
Како музичка мелодија, како песна за заљубените
 
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна и дива
 
Низ најтемната ноќ се пробива најсјајна светлина
А светлината која сјае длабоко во тебе
Тоа е која си ти
 
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна
Вечерва ме уби со својата насмевка
Толку прекрасна и дива, толку прекрасна и дива
 
Submitted by KaterinaMKD on Tue, 13/03/2012 - 17:40
Reamonn: Top 6
Comments