Трубач Франя (Trębacz Franio)

Polish

Trębacz Franio

 
Choć to szarża doskonała,
Nie chcę męża generała,
Brak ambicji, każdy powie,
Ja mam tylko jedno w głowie –
Nie chcę męża oficera,
Chociaż to wybitna sfera,
Od chorążych się oganiam,
Kocham tylko mego Frania!!!
 
Bo mój Franio jest w wojsku trębaczem,
Gdy zatrąbi, to serce we mnie skacze!
Czy pobudka, chy hejnał, czy kantata,
Rwie się z piersi i trąbi razem:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania i jego trąbkę srebrną,
Gdy zatrąbi, to wszyscy wnet się zbiegną:
“Wojsko, zbiórka!” – a ja na koniec świata
Też pobiegnę za tą melodią,
Tra ta ta ta ta ta ta ta ta!
 
Przyjdzie kiedyś taka chwila,
Wróci Franio do cywila,
Wtedy z mym kochanym Franiem
Na kobiercu ślubnym staniem.
Gdy mym mężem będzie Franio,
Trąbka z nami pozostanie,
Będę zawsze o to dbała,
Żeby mu nie zardzewiała!
 
Bo mój Franio jest świetnym trębaczem,
I już nigdy nie będzie inaczej!
W calym kraju takiego nie ma chwata,
Co potrafi tak pięknie trąbić:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania, gdy z męstwem żołnierza
Dziarskim krokiem nasz pokój przemierza,
Trąbka grzmi, jak na froncie armata,
A my z Franiem,
A my z Franiem,
A my z Franiem szcsęśliwi razem,
Tra ta ta ta ta!
 
Submitted by tanyas2882 on Fri, 09/01/2015 - 13:37
Submitter's comments:

Musik by – B. Szulia.
Lyrics by – Z. Rostworowska.

videoem: 
Align paragraphs
Russian translation

Трубач Франя

Versions: #1#2
Хотя это звание отличное,
Я не хочу мужа генерала,
Отсутствие амбиций, каждый скажет,
У меня только одно в голове –
Не хочу мужа-офицера,
Хотя это звездная сфера,
От знаменосцев себя отгоняю,
Я люблю только моего Франя!!!
 
Потому что мой Франя в армии трубач,
Когда затрубит, то сердце во мне скачет!
Или подъем, или песнь, или кантата,
Рвется из груди и сигналит вместе:
“Тра та та та та та та та та”!
 
Я люблю Франя и его серебряную трубу,
Когда затрубит, то все тотчас сбегают:
“Армия, по коням!” – а я на конец света
Тоже сбегаю за этой мелодией,
Тра та та та та та та та та!
 
Однажды придет такой момент,
Вернется Франя до гражданских,
Тогда с моим любимым Франей
На ковре свадебном станем.
Когда моим мужем будет Франя,
Труба с нами останется,
Буду всегда об этом заботиться,
Чтобы ему не заржавела!
 
Потому что мой Франя отличный трубач,
И уже никогда не будет иначе!
Во всей стране такого нет молодца,
Что может так красиво сигналить:
“Тра та та та та та та та та”!
 
Я люблю Франя, когда с мужеством солдата
Дерзким шагом нашу комнату обходит,
Труба гремит, как на фронте пушки,
А мы с Франей,
А мы с Франей,
А мы с Франей счастливы вместе,
Тра та та та та!
 
Submitted by Dariya Maksimenko on Sun, 06/08/2017 - 20:05
Last edited by Dariya Maksimenko on Tue, 08/08/2017 - 15:50
Author's comments:

Musik by – B. Szulia.
Lyrics by – Z. Rostworowska.

Comments