تغییر رویه (Turn The Page)

Persian translation

تغییر رویه

در یک بزرگراه خلوت و طولانی
در شرق اوماها
میتوانی به صدای زوزه موتور ها
که مانند آهنگی به نظر می رسد گوش کنی
و درباره زن، یا دختری
که دیشب شناخته ای بیاندیشی
 
اما افکارت خیلی زود پراکنده خواهند شد
همانطور که همیشه سرگردانند
وقتی شانزده ساعت رانندگی کنی
و کار زیادی برای انجام دادن نداشته باشی
و حتی علاقه زیادی هم به رانندگی نداشته باشی
و تنها امیدوار باشی که سفر به گونه دیگری بود
 
من اینجا، باز هم در میان جاده ام
و آنجا ، روی صحنه
من اینجا، برای نمایش نقش اول می روم
و آنجا، برای تغییر رویه
 
پس وارد رستورانی در حاشیه جاده می شوی
و فشار نگاه هایی که روی توست باعث میشود مورمورت بشود
تظاهر میکنی که این نگاه ها ناراحتت نکرده، اما از درون در حال انفجاری
 
اکثر اوقات حتی نمیتونی حرف زدنشان را گوش کنی، گاهی که می توانی
همان حرف های مبتذل همیشگی: «این زنه ؟ یا مرده ؟ »ـ
و انگار تو هیچوقت به حساب نمیای، و شهامت اینو نداری که در برابرشون موضع بگیری
موضع خودت رو نگه دار
 
من اینجا، باز هم در میان جاده ام
و آنجا ، روی صحنه
من اینجا، برای نمایش نقش اول می روم
و آنجا، برای تغییر رویه
 
اونجا، زیر نورافکن ها، ملیون ها مایل دوری
تلاش میکنی هر ذره از انرژیتو تخلیه کنی
اونوقت عرق از پیکرت بیرون میپاشه، مثل موزیکی که می نوازی
آره
 
کمی بعد موقع عصر، وقتی روی تختت دراز کشیدی
و پژواک بلندگو ها توی سرت زنگ میزنه
آخرین سیگار روز رو دود میکنی، و به حرف هایی که اون دختر بهت زد فکر میکنی، چیزی که اون گفت ...
 
آره ...
 
من اینجا، باز هم در میان جاده ام
و آنجا ، روی صحنه
من اینجا، برای نمایش نقش اول می روم
و آنجا، برای تغییر رویه
 
میرم اونجا ...
میرم اونجا ...
میرم اونجا ...
میرم اونجا ...
میرم اونجا ...
و برای همیشه میرم ...
 
Submitted by sohrab.starlight on Sun, 29/07/2012 - 19:54
thanked 19 times
UserTime ago
Mahsa.Mahijoon3 years 17 weeks
minuch3 years 40 weeks
Armageddon684 years 34 weeks
Guests thanked 16 times
English

Turn The Page

On a long and lonesome highway,
East of Omaha
You listen to the engines
Moanin' out its one song
You think about the woman,
or the girl you knew the night before
 
But your thoughts will soon be wandering
 

More

Idioms from "Turn The Page"
Comments