Αλλαγή Θέσεων (Allagi Thesewn) [ Turning Tables ]

English

Turning Tables

Close enough to start a war
All that I have is on the floor
God only knows what we're fighting for
All that I say, you always say more
 
I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
 
So, I won't let you close enough to hurt me
No, I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
 
Under haunted skies I see ooh
Where love is lost, your ghost is found
I braved a hundred storms to leave you
As hard as you try, no I will never be knocked down
 
I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
 
So, I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
Turning tables
 
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
When the thunder calls for me
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
Standing on my own two feet
 
I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
Turning tables, yeah
Turning, oh
 
Submitted by purplelunacy on Tue, 26/04/2011 - 11:43
Last edited by atheros on Mon, 03/10/2016 - 12:46
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Αλλαγή Θέσεων (Allagi Thesewn)

Αρκετά κοντά στο να ξεκινήσει ένας πόλεμος
Ό,τι έχω είναι στο πάτωμα
Μόνο ο Θεός ξέρει γιατί μαλώνουμε
Ό,τι λέω, πάντα εσύ λες παραπάνω
 
Δεν μπορώ να ακολουθήσω την αλλαγή θέσεων σου
Κάτω από την εξουσία σου, δεν μπορώ να αναπνεύσω
 
Οπότε δεν θα σε αφήσω να με πλησιάσεις τόσο κοντά ώστε να με πληγώσεις
Όχι, δεν θα σε σώσω, απλά για να με εγκαταλείψεις
Δεν μπορώ να σου δώσω, αυτό που νομίζεις πως μου έδωσες
Είναι ώρα να πούμε αντίο στην αλλαγή θέσεων
Στην αλλαγή θέσεων
 
Κάτω από στοιχειωμένες σκιές βλέπω
Που είναι χαμένη η αγάπη, το φάντασμα σου βρέθηκε
Αψήφησα εκατοντάδες καταιγίδες για να σε αφήσω
Όσο σκληρά και αν προσπαθείς, όχι ποτέ δεν θα καταρρεύσω
 
Δεν μπορώ να ακολουθήσω την αλλαγή θέσεων σου
Κάτω από την εξουσία σου, δεν μπορώ να αναπνεύσω
 
Οπότε δεν θα σε αφήσω να με πλησιάσεις τόσο κοντά ώστε να με πληγώσεις
Όχι, δεν θα σε σώσω, απλά για να με εγκαταλείψεις
Δεν μπορώ να σου δώσω, αυτό που νομίζεις πως μου έδωσες
Είναι ώρα να πούμε αντίο στην αλλαγή θέσεων
Αλλαγή θέσεων
 
Την επόμενη φορά θα είμαι πιο γενναία
Θα είμαι ο σωτήρας του εαυτού μου
Όταν ο κεραυνός με καλεί
Την επόμενη φορά θα είμαι πιο γενναία
Θα είμαι ο σωτήρας του εαυτού μου
Θα στέκομαι στα δύο δικά μου πόδια
 
Οπότε δεν θα σε αφήσω να με πλησιάσεις τόσο κοντά ώστε να με πληγώσεις
Όχι, δεν θα σε σώσω, απλά για να με εγκαταλείψεις
Δεν μπορώ να σου δώσω, αυτό που νομίζεις πως μου έδωσες
Είναι ώρα να πούμε αντίο στην αλλαγή θέσεων
Στην αλλαγή θέσεων
Αλλαγή θέσεων, ναι
Αλλαγή θέσεων
 
Submitted by Id on Wed, 02/05/2012 - 21:17
Added in reply to request by georgia97
Idioms from "Turning Tables"
Comments