Sucealá in sobrietatea /seriozitatea mea (Twist in My Sobriety)

English

Twist in My Sobriety

All God's children need travelling shoes,
Drive your problems from here.

All good people read good books,
Now your conscience is clear.
I hear you talk, girl,
Now your conscience is clear.

In the morning I wipe my brow,
Wipe the miles away,
I like to think I can be so willed
And never do what you say,
I'll never hear you,
And never do what you say.

[R:]
Look my eyes are just holograms
Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you'll never be
More than twist in my sobriety (x2)

We just poked a little empty pie,
For that fun people had at night
Late at night don't need hostility
Timid smile and pause to free

I don't care about their different thoughts
Different thoughts are good for me
Up in arms, and chaste, and whole,
All God's children took their toll.

[R: ...]

Cup of tea, take time to think, yeah,
Time to risk a life, a life, a life,
Sweet and handsome,
Soft and porky,
You pig out till you've seen the light,
Pig out till you've seen the light

[Half the people read the papers,
Read them good and well,
Pretty people, nervous people,
People have got to sell,
News you have to sell.]

[R: ...]

Submitted by Calusarul on Sat, 29/10/2011 - 21:26
See video
Try to align
Romanian translation

Sucealá in sobrietatea /seriozitatea mea

Toţi copiii Domnului au nevoie de încălţări de drum,
Fugi cu problemele tale de aici.

Toţi oameni cumsecade citesc cărţi bune,
Acum, conştiinţa ta este curată,
Înţeleg ce spui, fată,
Acum, conştiinţa ta este curată.

Dimineaţa, mă frec la ochi,
Anulez distanţele pe loc,
Îmi place să cred că pot fi atât de puternică
Şi că niciodată n-am să fac ce zici tu,
N-am să te aud niciodată,
Şi niciodată n-am să fac ce zici tu.

[R:]
Uite, ochii mei sunt doar holograme,
Uite, iubirea ta a stors roşul din mâinile mele,
Din mâinile mele ştii că tu nu vei fi niciodată
Altceva decât o suceală în sobrietatea mea (x2)

Am găurit doar o prăjiturică simplă,
Pentru plăcerea trăită de oameni la ceas de noapte
Noaptea târziu n-am nevoie de ostilitate
Zâmbet timid şi o pauză pentru eliberare

Nu-mi pasă de gândurile lor aparte
Gândurile aparte sunt bune pentru mine
Revoltată, şi pură, şi neatinsă,
Toţi copiii Domnului şi-au primit obolul.

[R: ...]

O cană de ceai, ai puţin timp să te gândeşti, da,
Timp să rişti o viaţă, o viaţă, o viaţă,
Dulce şi frumoasă
Moale şi plinuţă
Te îndopi până vezi luminiţa,
Te îndopi până vezi luminiţa.

[Jumătate dintre oameni citesc ziarele,
Citiţi-le bine şi cu atenţie,
Oameni drăguţi, oameni nervoşi,
Oamenii trebuie să vândă,
Ştirile trebuie să le vinzi.]

[R: ...]

Submitted by Guest on Sun, 13/04/2014 - 11:48
Author's comments:

traducere si adaptare la limba romana

More translations of "Twist in My Sobriety"
English → Romanian - Guest
Comments