Skammerens Datter (musical) - Ud Ad Døren Og Til Venstre (English translation)

Danish

Ud Ad Døren Og Til Venstre

[Maunus]:
Nå, hvad syn's du?
 
[Nico]:
Det er vanvid
 
[Dina]:
Jeg ved ikkem hvad jeg ligner...
Lidt en trold!
 
[Maunus]:
Pjat, du ser fin ud
Du kan næsten passe skjorten
Du' en dreng nu
 
[Nico]:
Det er vanvid
 
[Dina]:
Kan du egentlig sige andet?
 
[Maunus]:
Kan du huske hele planen, så du kommer ud ad porten?
 
[Dina]:
At sige herre og frue
 
[Maunus]:
Og vigtigst?
 
[Dina]:
Ikke møde et eneste blik
 
[Maunus]:
At sige herre og frue og svar ellers kun med et nik
Min niece får beskeden, og hun hjælper dig med armen
 
[Nico]:
Det' for farligt, hun er jo kun en...
 
[Dina]:
Argh, bare sig det 'kun en pige'
 
[Maunus]:
Ud ad døren og så til venstre, trappen er nok lidt stejl
 
[Dina]:
Ud ad døren langs med fløjen til smedjen, ikke nogen fejl
 
[Maunus]:
Når du kommer til borgens lavport, så bli'r det rigtig svært,
Får der står en vagt, men ingen panik, nej husk hvad du har lært
 
[Dina]:
Han har våben, han er farlig,
Men vi ved, at han er tørstig,
Der er varmt der midt i solen
 
[Maunus]:
Han har brug for vand og skygge,
Men han drømmer om lidt øl nu
 
[Dina]:
Og det har jeg her i kurven
 
[Maunus]:
Når han får den, bli'r han fredlig
Han si'r ikke nej til hygge
Så sæt kurven ned før du passere
 
[Dina]:
Der er flere soldater på vagt
 
[Maunus]:
De får travlt med det øl,
Bare stol på den plan jeg har lagt
 
[Dina]:
Ned med hovedet, ikke kigge,
Ikke vise jeg er bange
 
[Maunus]:
Gå forbi dem, du' fri nu
Og nu står du så i byen
 
[Borgere]:
Der er travlt her i byens gader
 
[Dina]:
Tro mig, jeg passer mit
 
[Borgere]:
Blot en fattig knægt på jagt efter brænde
Klumret, lidt beskidt
 
[Maunus]:
Og du husker
 
[Dina]:
Frue og herre
 
[Borgere]:
Du må da se dig for
For en brændeknægt
Ser bare det væk
Så se dog, hvor du går!
Pas på, ikke gå i vejen
 
[Dina]:
Skjul dine øjne godt
 
[Maunus]:
Det er farligt, men jeg ved at du kan
Det her bli'r ik' så slemt
 
[Alle]:
For i byen er der altid så mange
At du nemt bli'r glemt
 
Submitted by HinKyto on Mon, 20/11/2017 - 17:23
Align paragraphs
English translation

Out Through The Door And To The Left

[Maunus]:
Well, what do you think?
 
[Nico]:
It's madness
 
[Dina]:
I don't know what I look like...
Maybe a troll!
 
[Maunus]:
Nonsense, you look fine
The shirt almost fits you
You're a boy now
 
[Nico]:
It's madness
 
[Dina]:
Can you say anything else at all?
 
[Maunus]:
Do you remember the entire plan so that you'll get out through the gate?
 
[Dina]:
Saying mister and miss
 
[Maunus]:
And most importantly?
 
[Dina]:
Not meet a single gaze
 
[Maunus]:
Saying mister and misses and only reply with a nod otherwise
My niece gets the message, and she'll help you with the arm
 
[Nico]:
It's too dangerous, she's just a...
 
[Dina]:
Urgh, just say it, 'just a girl'
 
[Maunus]:
Out through the door and then to the left, the stairs might be a bit steep
 
[Dina]:
Out through the door and down the street to the smithy, no mistakes
 
[Maunus]:
When you get to the castle's lavport1 it'll get really hard
'Cause there is a guard, but don't panic, no, remember what you've learned
 
[Dina]:
He has weapons, he's dangerous
But we knows that he's thirsty
It's warm there in the middle of the sun
 
[Maunus]:
He needs water and shade
But he dreams of some beer
 
[Dina]:
And I've got that here in the basket
 
[Maunus]:
When he gets it, he'll be peaceful
He won't say no to some coziness
So place the basked before you pass by
 
[Dina]:
There are more soldiers on the way
 
[Maunus]:
They'll be busy with the beer,
Just trust the plan I've made
 
[Dina]:
Down with me head, don't look,
Don't show that I'm afraid
 
[Maunus]:
Walk past them, you're free now
And now you stand in the town
 
[Citizens]:
It's busy here in the streets
 
[Dina]:
Believe me, I mind my business
 
[Citizens]:
Just a poor boy looking for firewood
Awkward, sort of dirty
 
[Maunus]:
And remember
 
[Dina]:
Mister and misses
 
[Citizens]:
You've got to watch where you walk
'Cause a firewood boy
Just looks away
So watch your steps!
Watch it, don't get in the way
 
[Dina]:
Hide your eyes well
 
[Maunus]:
It's dangerous, but I know you can do it
It won't be that bad
 
[Everyone]:
'Cause in the city, there are always so many
That you easily will be forgotten
 
  • 1. I'm not sure what this is, exactly, and can't find an English equivalent. The literal translation is "low gate."
Submitted by HinKyto on Tue, 21/11/2017 - 12:27
More translations of "Ud Ad Døren Og Til Venstre"
EnglishHinKyto
See also
Comments