For the first time finally seems like (Upieršyniu, urešcie, zdajecca / Упершыню, урэшце, здаецца [For the First Time in Forever])

Belarusian

Upieršyniu, urešcie, zdajecca / Упершыню, урэшце, здаецца [For the First Time in Forever]

Дварэцкі: Прынцэса Ганна!
Ганна: Аа? Што?
Дварэцкі: Прынцэса Ганна! Оў, выбачайце што разбудзіў вас.
Ганна: Не, не, не, што вы, ўсё добра. Я даўно прачнулася... Хто гэта?
Дварэцкі: Усё яшчэ я, мэм. Дзверы скора адчыняцца, трэба быць напагатове.
Ганна: Безумоўна! Напагатове да чаго?
Дварэцкі: Да каранацыі вашай сястры, мэм.
Ганна: Карэляцыі маёй сястры... Сёння вялікі дзень!
Сёння каранацыя!
 
Адчыніць трэба вокны ды дзверы,
Няўжо шэраг дзён імкне бегчы?
Сапраўды маем горы телерак?
 
Вялікія залы для баляў,
У іх збудзецца многа бажанняў,
Нельга камусьці гэта прапускаць!
Вельмі дзіўна, што тут будуць людзі, прыйдзецца іх прымаць,
Але я гатовая ўсё тут змяняць.
 
Упершыню, урэшце, здаецца,
Расквітнеюць мроі як кветкі.
Упершыню, урэшце, здаецца,
Самоту зменяць гучныя балі.
 
Як стрымаць шмат сваіх пачуццяў?
Сэрца б'ецца праз краёў,
Бо ўпершыню, урэшце, здаецца,
Мне не быць адной!
 
Ганна: Я ўжо не магу дачакацца пачатку цырымоніі, ах, што калі там будзе той самы?
 
Цудоўныя плацця час надзець,
Заставіць тут кожнага самлець,
З'явіцца прыгажосцю ў жыцці.
 
А як будзе пазіраць ён на мяне?
Адзіны такі ва ўсім свеце.
Заставяць пачуцці ёсці шакалад.
Але я перасілю трывогу, калі застанемся адны,
Нібы сапраўды ажыццяўляю мары.
 
Упершыню, урэшце, здаецца,
Святло залье сэрцы людзей.
Упершыню, урэшце, здаецца,
Знікне смутак з маіх вачэй.
 
Я знаю, што гэта вар'яцтва,
Думкі пра каханне ў галаве.
Але ўпершыню, урэшце, здаецца,
Атрымала хоць які шанц.
 
Эльза:
Не паказаць, таіць свой дар,
Дзяўчынкай добрай быць - цяжар!
Хаваць, скрываць, але як мне ў адзін міг ўсё не сапсаваць?
 
Эльза: Гэта толькі адзін дзень
Ганна: Мой найлепшы дзень!
Эльза: Калі прыйдзецца мне
Ганна: Калі прыйдзецца мне!
Эльза: Дзверы расчыніць для гасцей
Ганна: Для гасцей!
 
Упершыню, урэшце, здаецца,
Эльза: Не паказаць, таіць свой дар!
Ганна: Іншы свет адкрыўся мне
Эльза: Дзяўчынкай добрай быць - цяжар
Ганна: Пачнецца гісторыя мая
Эльза: Хаваць!
Ганна: З чыстага лiста
Эльза: Як мяне ў адзін міг ўсё не сапсаваць?
Ганна: Калісьці прыйдзе ізноў смутак, але сёння я лячу!
 
Упершыню, урэшце, здаецца,
Упершыню, урэшце, здаецца,
Знайду каханне я!
 
Ганна: Оў, ааа-ааа-ааа, гэй?
Ганс: Прабачце, калі ласка, вы ў парадку?
Ганна: Ды, ды, ды не, не, усё добра...
 
Submitted by Anna Elsa J. on Wed, 12/07/2017 - 20:42
Last edited by Anna Elsa J. on Fri, 14/07/2017 - 11:18
Submitter's comments:

This is a fandub, there's no official Belarusian dubbing of Disney's Frozen.

videoem: 
Align paragraphs
English translation

For the first time finally seems like

Butler: Princess Anna!
Hanna: Aah, what?
Butler: Princess Anna! Oh, sorry I woke you.
Hanna: No, no, no, no, don't worry. I woke up long ago... Who is this?
Butler: It is still me, ma'am. The doors will open soon, we need to be ready.
Hanna: Of course! Ready for what?
Butler: For coronation of your sister, ma'am.
Hanna: Correlation of my sister... Today is the big day!
Today is the coronation day!
 
We have to open the windows and the doors,
Is it true that the series of days wanna start to go?
Do we really have a lot of these salad plates?
 
The big hall rooms for balls,
So many desires will come true in them,
No one should miss it!
It is very strange that here will be people, we'll have to receive visitors,
But I'm ready to change everything here.
 
For the first time finally seems like
The dreams will bloom just like flowers.
For the first time finally seems like
The loneliness will be replaced by vociferous balls.
 
How to hide a lot of your feelings?
My heart beats over the edge,
Cause for the first time finally seems like
I won't be alone!
 
Hanna: I can't wait for the start of the ceremony, ah, what if there will be the one?
 
It's time to wear a wonderful dress,
Make everyone stunned here
Become a beauty in the real life.
 
But how will he look on me?
The only one in this whole world.
My feelings will force me to eat some chocolate.
But I will defeat my worries when we'll be alone,
Like I really do realize my dreams
 
For the first time finally seems like
The hearts of people will be full of light.
For the first time finally seems like
The sadness will disappear from my eyes.
 
I know that it's totally crazy,
The thoughts about love in my head.
But for the first time finally seems like
At least I've got a chance.
 
Elza:
Don't show it, conceal your talent,
It's a burden to be the good girl!
Keep, hide, but how do I have to not fail everything in a moment?
 
Elza: It's only one day
Hanna: My the best day ever!
Elza: When I have to
Hanna: When I have to!
Elza: Open the doors for the visitors
Hanna: For the visitors!
 
For the first time finally seems like
Elza: Don't show it, conceal your talent!
Hanna: A different world has opened to me
Elza: It's a burden to be the good girl
Hanna: My story will get
Elza: Hide!
Hanna: A new start
Elza: How do I have to not fail everything in a moment?
Hanna: One day the sadness will return again, but today I'm flying!
 
For the first time finally seems like
For the first time finally seems like
I will find the love!
 
Anna: Hey?
Hans: Excuse me, are you okay?
Anna: Ye, ye, ye, no, no, I'm okay...
 
Submitted by Anna Elsa J. on Wed, 12/07/2017 - 21:19
Last edited by Anna Elsa J. on Sun, 16/07/2017 - 22:21
Author's comments:

Translation: Keith, with a few corrections by me

More translations of "Upieršyniu, urešcie, zdajecca / Упершыню, урэшце, здаецца [For the First Time in Forever]"
Belarusian → English - Anna Elsa J.
Comments