Primal Force (Urkraft)

Swedish

Urkraft

En stärkande känsla som hållet anden vid liv
Som överlever nornornas alla nycker
En kraft som segrar över alla fiender
Den slumrar i dina blodsband, men finns där kvar
Ett naturens väsen, själens bärande stomme
En förnimmelse från förr, i arv från våra förfäder
En ymnigt strömmande styrka, lika gammal som tiden själv
En odölig energi, som i naturen frodas, i varje levande fors och sjö, i varje mäktig ek och reslig gran
Stilla den andras, lugnt och starkt, men ett vaker sinne ser och hör, hur den vacker själaminnen
I glömska den ligger, men ger givmilt när du är redo att ta emot
Redo att väcka din ande till liv
Dess källa är outsinlig, evig och öppen åt alla som bär den inom sig
Låt den ej för evigt sova!
Känn dess återkomst, likt något som saknats
En del av den du är, ett kall från ditt blod
Känn ditt arv, och hur nordens själ flyter genom dina ådror
Ett fåtal är vi som urkraften minnes
Evigt styrka av en flamma som aldrig slocknar
Världen är höljd i mörker, men nordstjärnan leder oss till slaget på Vigrids slätt

Submitter's comments:

Although I am learning swedish, I still can't translate all of the song, in fact I understand nothing.
I typed the lyrics from the original booklet, because in every online-database, the ä,ö,ü were missing, so this is the completly correct text.
Can anyone translate it for me?
Thanks in advance!

Try to align
English translation

Primal Force

A strengthening feeling that holds the breath of life,
that survives all the whims of the Norns.
A power that wins over all enemies,
slumbers in your blood yet remains there.

Nature's creature, the beam supporting the soul,
an inkling of what went before, a legacy of our forefathers,
an abundant racing stream of strength, as old as time itself.

An immortal energy, that thrives in nature, in each living rapid and lake, in each mighty oak and massive spruce.
Stays still, breathes peacefully but strongly,
yet the spirit is awake, it sees and hears, like beautiful soul memory.

Forgotten it rests, but gives generously when you are ready to receive,
ready to rouse your spirit to live.
Its source is constant, eternal and open to all that carry it inside them.

Don't let it sleep forever!
Feel its return, like something that was missing.
You are a part of it, its source in your blood.
Know your heritage, feel how the soul of the North courses in your veins.

We are few who remember the primal force,
the eternal strength of the flame that never dies down.
The world is covered in darkness but the North Star leads us to the fight on Vigrid's plane.

Submitted by vakuoli on Sun, 08/01/2012 - 10:49
Author's comments:

Norns are three gods of destiny in Norse mythology, link to English Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Norns

More about the mythology of the fight on Vigrid's plane in English: http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADgr%C3%AD%C3%B0r

thanked 2 times
UserTime ago
Guest4 years 4 weeks
Guests thanked 1 time
More translations of "Urkraft"
Swedish → English - vakuoli
5
UserPosted ago
4 years 4 weeks
5
Comments
    January 8th, 2012

I translated it into German, but now I noticed, that I had a few mistakes in my translation.
Thanks!