Wild (Vild)

Swedish

Vild

Om alla känslor vill sjungas ut, vill du lyssna på mig?
Och om alla orden har sagts förut, får jag tystna hos dig
Du vet att kärleken väljer som den vill
Vi kan aldrig tämja den, den tar sig dit den vill

Kärleken är vild, blodet rusar i mig så fort jag är nära dig
Hör du hjärtat slår, hör du kärlekens röst som sjunger här i mitt bröst
Kärleken är vild, jag har fattat de nu för mig finns bara du
Jag är din men kärleken är vild

När de här hjärtat jag kallar mitt, finns nu närmare dig
Och när alla andra vill säga sitt förs du närmare mig
Du vet att kärleken väljer som den vill
Vi kan aldrig tämja den, den tar sig dit den vill

Kärleken är vild, blodet rusar i mig så fort jag är nära dig
Hör du hjärtat slår, hör du kärlekens röst som sjunger här i mitt bröst
Kärleken är vild, jag har fattat de nu för mig finns bara du
Jag är din men kärleken är vild

Blodet rusar i mig så fort jag är nära dig
Hör du hjärtat slår, hör du kärlekens röst som sjunger här i mitt bröst
Kärleken är vild, jag har fattat de nu för mig finns bara du
Jag är din men kärleken är vild

Jag vet att kärleken kommer räcka till
Ingen här kan hindra den, den går dit den vill

Kärleken är vild, blodet rusar i mig så fort jag är nära dig
Hör du hjärtat slår, hör du kärlekens röst som sjunger här i mitt bröst
Kärleken är vild, jag har fattat de nu för mig finns bara du
Jag är din men kärleken är vild

Blodet rusar i mig så fort jag är nära dig
Jag är din men kärleken är vild
Ja, jag är din men kärleken är vild

Submitted by Effily on Fri, 13/07/2012 - 12:45
Last edited by Fary on Tue, 31/03/2015 - 09:57
See video
Try to align
English translation

Wild

If all the feelings want to be sung out, would you listen?
And if all the words have been said before, can I be quiet by you
You know love chooses as it please
We can never tame it, it goes wherever it wants

Love is wild, my blood is rushing whenever you're near
If you hear my heart beat,
then you hear the voice of love singing in my chest
Love is wild, I finally get it you're the one for me
I'm yours but love is wild

When this heart I call mine, now is closer to you
And everybody has a saying, you are brought closer to me
You know love chooses as it please
We can never tame it, it goes wherever it wants

Love is wild, my blood is rushing whenever you're near
If you hear my heart beat,
then you hear the voice of love singing in my chest
Love is wild, I finally get it you're the one for me
I'm yours but love is wild

My blood is rushing whenever you're near
If you hear my heart beat,
then you hear the voice of love singing in my chest
Love is wild, I finally get it you're the one for me
I'm yours but love is wild

I know love is enough
Nobody here can stop it, it goes wherever it wants

Love is wild, my blood is rushing whenever you're near
If you hear my heart beat,
then you hear the voice of love singing in my chest
Love is wild, I finally get it you're the one for me
I'm yours but love is wild

My blood is rushing whenever you're near
I'm yours but love is wild
Yes, I'm yours but love is wild

Submitted by louise_FIN on Tue, 28/08/2012 - 14:39
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
More translations of "Vild"
Swedish → English - louise_FIN
Comments