We Will Return (Volveremos)

Polish

Volveremos

Znowu jestem tu, piasek wciąż ten sam
Ślady naszych stóp rozwiał wiatr
Jak naszych słów morza cichy szmer

Na przystani ktoś na gitarze gra
Letni romans, co złączył serca dwa
W pasjansie chwil król i dama kier

Obietnica przyszłych dni
Volveremos alli...

Jeszcze jeden raz spotkać Ciebie
Jeszcze jeden raz tonąć w niebie
Niech stanie czas nim świt jak ptaki spłoszył nas

Jeszcze jeden raz plaża pusta
Jeszcze jeden raz niech zapłoną usta
Jak w tamten dzień i noc, co nam zabrała sen

Znowu jestem tu, ale całkiem sam
Idę poprzez tłum i nadzieję mam
Że spotkam Cię w tym pasjansie chwil

Nagle ciepła dłoń wiedzie mnie do gwiazd
Oczu Twoich toń, słów gorący piach
Wiem, że razem znów powitamy świt

Tak, jak wtedy pierwszy raz
Wiatr we włosach, Ty i ja...

Jeszcze jeden raz spotkać Ciebie
Jeszcze jeden raz tonąć w niebie
Niech stanie czas nim świt jak ptaki spłoszył nas

Jeszcze jeden raz plaża pusta
Jeszcze jeden raz niech zapłoną usta
Jak w tamten dzień i noc, co nam zabrała sen

Jeszcze jeden raz spotkać Ciebie
Jeszcze jeden raz tonąć w niebie
Jak w tamten dzień i noc, co nam zabrała sen

Jeszcze raz...

See video
Try to align
English translation

We Will Return

Again here I am, the sand is still the same
The traces of our feet, wind has blown away
Like our words is the quiet hum of the sea

At the harbour, someone plays on a guitar
A summer fling, has united both hearts
The king and queen of hearts in a moment of solitare game

Promise of future days
We'll return there...

To meet you just one more time
To drown in heaven just one more time
Let time stand still till dawn startles us like the birds

One more time the beach is empty
One more time let our lips rekindle
Just like that day and night, that took our sleep away

Again I am here, but all alone
Walking through the crowd, I have a hope
Than in these moments of solitare, I'll meet you

Suddenly, a warm hand leads me to stars
The deapth of your eyes, the sand of hot words
I know, that again together we'll welcome dawn

Just like then, the first time
Wind in our hair, you and I...

To meet you just one more time
To drown in heaven just one more time
Let time stand still till dawn startles us like the birds

One more time the beach is empty
One more time let our lips rekindle
Just like that day and night, that took our sleep away

To meet you just one more time
To drown in heaven just one more time
Just like that day and night, that took our sleep away

One more time...

Submitted by Guest on Fri, 22/02/2013 - 03:05
Author's comments:

Volveremos- it's Spanish so I am not 100% sure about it. it maybe "we return"

thanked 1 time
UserTime ago
Guest2 years 32 weeks
Comments
crimson_antics     February 22nd, 2013

Hello Smile 'Volveremos' means 'we will return' Smile

    February 22nd, 2013

ok thanks