Sektor Gaza - Vostavshyy iz ada (Восставший Из Ада) (Transliteration)

Transliteration

Vastavshiy iz Ada

Smyert padnimyit tshyorniye krilya,
Dyemon razarvyot tvayu plot' da malekul,
Ad vasstanyet, ad padnimyet
Zalatoy myetsh na tyekh, kto nye astinyet.
 
Nyebesa vkrov' rezhet molniya na kuski,
Dyaval ragami prabivayet prastranstvo,
I zimlya stanyet gromka dushami padshikh,
Krov' atrazitsya v'kupalakh tshyornykh bashen.
 
(REF)
Rakavoy god, mozhetye mninni verit' -
Tisitsha dyevitsot divinosta dyevit',
Dyaval pavirnyot zolatimi ragami,
Tri divyatki kverkhu nagami!
 
(INTERLUDE with screaming)
 
Vspikhnut tsifri: Shest, shest - shest
Nas nastichnyet adskaya myest',
Myortviye vasstanut protiv zhivikh,
Pad predvaditelstvam angelov zlikh.
 
Devyeti galovi zver vasstanyet iz moryeh,
Vsya Zimlya totchas'zhe prevratitsa v'krematorye,
Dyaval apyatt' izregayet praklyetya,
V'boy, zaVeru, Khristianskiye Brat'ya!
 
(REF)(2x)
 
(INTERLUDE)
 
Boch yivo zakaval v Prispodnyei,
Tisitshi lyet myetshtal on a svabodnye,
Na pragrimyel vskore vikrik narodnii:
"Ey, vstavai, praklyat'iem zaklimyonni!"
 
I vasstal on, tsepi srivaya,
Svaikh dityei na bitvu prizivaia,
I narod totshas pabili yivo dyeti,
I vsye tye, kto papal v'yivo syeti. kagda
 
drevnia kaldunia zaklinani pratshtiot, Kagda
adski agon krilia angela zazhott - Kagda
slipiye mertvitse vastannut drevnikh magil,
Kagda napravit satana na zimlyu ordi zlikh sil, Kagda
 
Volki sibirutsa na atkritikh prastranstvakh, Kagda
Dyemona ob'yavyat vaynu khristianstva, Kagda
Shliukha vavilonskaya na Drevnyem Drakone,
Ustanavit na Zemlye zliye adskiye zakon, suka!
 
(REF)(2x)
 
Translation Mine if no other Translation Source is given. Soon as a "Source" field with a weblink appears below, it is not my translation, but taken from another website.
------------------------------------------------------------
If you have corrections. i will consider them if they are made in a courteous way, including stanza and line, and what it is that needs to be replaced. If you only type one or two words into the comment box, without giving the location, I will simply ignore it.
-------------------------------------------------------------
Another option is you correct the entire song and paste it so I can in turn copypaste it, which is less work for me. You can also take my translation and make your own translation using mine as a basis.
------------------------------------------------------------
If you start a fight over commas, apostrophes, grammar, syntax, lower and upper case, english dialects that you don't understand cause your english is just too poor, as it has now happened for the last couple weeks constantly. I promise you soon as you start monkeying around and bossing me around with your comments that I can't delete. I will delete the translation instead. and Keep it on my computer where it belongs.
Submitted by SaintMark on Tue, 28/11/2017 - 14:48
Author's comments:

a transcript for a german speaker. Me. If you can't read it, don't like it, or have any other problems, please go to a song of your choice. I'm not gonna change the wording, the typesetting or have to explain why I put the words i put in the place I put them. Thank you for your understanding.

Russian

Vostavshyy iz ada (Восставший Из Ада)

More translations of "Vostavshyy iz ada ..."
TransliterationSaintMark
Please help to translate "Vostavshyy iz ada ..."
See also
Comments