Liberated* (Vrijgevochten)

Dutch

Vrijgevochten

Mij heugt nog een oude tijd
Van de oorsprong der Bataaf
Toen heeft zich een stam vertakt
En begon mijn volk zijn tocht

Ik voel de trots
Als ik mijn land aanschouw
Tot in de eeuwigheid
Verbonden met mijn grond

Ooit was ik de keizer trouw
En vocht ik in zijn naam
Maar de woede van Germania
Droeg ik altijd in mijn hart

Vrijheidszin vervulde mij
En ik wierp mijn masker af
Woeste stammen langs de Rijn
Voerden oorlog met het rijk

Over de zeeën
En over ons land
Daar heersten de keizers
Met ijzeren hand
Wij zochten de vrede
En dienden het rijk
Maar kozen de oorlog
En vochten ons vrij

Submitted by obstakel on Sun, 23/09/2012 - 19:01
Last edited by obstakel on Sun, 25/01/2015 - 21:25
Try to align
English translation

Liberated*

I can remember an old time
Of the origin of the Batavi
When a tribe branched (off)
And my people began their journey

I feel the pride
When I behold my country
Until in eternity
Connected to my ground

Once, I was loyal to the emperor
And I fought in his name
But the wrath of Germania
I always carried in my heart

The lust for liberty filled me
And I cast off my mask
Fierce tribes along the Rhine
Went to war with the empire

Over the seas
And across our land
There ruled the emperors
With iron fist
We sought peace
And served the emperor
But chose war
And liberated ourselves

Submitted by obstakel on Sun, 23/09/2012 - 19:10
Author's comments:

* 'Vrijgevochten' literally means 'fought free', which can translate to 'spirited' or 'liberated'.

thanked 7 times
Guests thanked 7 times
Comments
ThomasBellic     January 4th, 2015

I believe, that it is, “En begon, mijn volk _zijn_ tocht,” forwhy [because] “volk” is singular, and I can _not_ hear “haar” at all.

obstakel     January 25th, 2015

You are completely right, I missed that. Fixing!