In The Colour Of Blood

Polish

W kolorze krwi

Czy wiesz jak to jest, jak wciąga ta gra
Być może ostatnia już czerwona mgła
I musi tak być, czy chcesz tego, czy nie
Gdy ogień dosięga warg, już wir porwał Cię
Jak słodka śmierć

W kolorze krwi - ta cała miłość
W kolorze krwi - na śniegu zimą
Serce nocy wie, że umowa z niebem kończy się
Już czas
W kolorze krwi - dwie krople wina
W kolorze krwi - nie Ty zdradziłaś
Niby zwykłe nic, może nikt nie umie dzisiaj
Kochać aż tak, jak Ty

On przysięgał Ci przy Tobie być
Po wieczność trwać
Wciąż donosili Ci, z kim on znowu spał
Noc miękka, jak popiół już wie
Jest zbrodnia i kara
Szepnął imię Twe, gdy gasł mu wzrok, gdy stygła krew

W kolorze krwi - ta cała miłość
W kolorze krwi - na śniegu zimą
Serce nocy wie, że umowa z niebem kończy się
Już czas
W kolorze krwi - dwie krople wina
W kolorze krwi - nie Ty zdradziłaś
Powiedz, czy trochę Ci żal
Najpiękniejszej miłości świata

W kolorze krwi - ta cała miłość
W kolorze krwi - na śniegu zimą
Serce nocy wie, że umowa z niebem kończy się
Już czas
W kolorze krwi - dwie krople wina
W kolorze krwi - nie Ty zdradziłaś
Piekło już wie, dobrze wie, że Ciebie ma

Submitted by algebra on Sun, 26/09/2010 - 00:14
See video
Try to align
English translation

In The Colour Of Blood

Do you know what it's like, how this game pulls you in
Perhaps the last red fog
And it has to be this way, if you want this, or not
When fire reaches the mouth, the tornado has already taken you
Like a sweet death

In the colour of blood - this whole love
In the colour of blood - on snow in Winter
The nightly heart knows that in the sky
Time is ending
In the colour of blood - two drops of wine
In the colour of blood - you weren't the betrayer
Despite the normality of nothing, maybe noone today knows
How to love, like you

He promised to be by your side
Forever lasting
Still they told you, who he'd slept with again
Soft night, like ash knows
He whispered your name, when he went blind, when blood ran cold

In the colour of blood - this whole love
In the colour of blood - on snow in Winter
The nightly heart knows that in the sky
Time is ending
In the colour of blood - two drops of wine
In the colour of blood - you weren't the betrayer
Tell me, if you feel regret,
For the most beautiful love in the world

In the colour of blood - this whole love
In the colour of blood - on snow in Winter
The nightly heart knows that in the sky
Time is ending
In the colour of blood - two drops of wine
In the colour of blood - you weren't the betrayer
Hell already knows, it knows well, that it has you.

Submitted by michy7x_deutsche on Tue, 28/09/2010 - 16:04
UserPosted ago
kaninsien3 years 34 weeks
4
Mauler
5
algebra5 years 6 days
5
Comments