Väck mig när september tar slut (Wake Me Up When September Ends)

Swedish translation

Väck mig när september tar slut

Sommaren har kommit och försvunnit
Oskuldsfullheten kan aldrig bestå
Väck mig när september tar slut
 
Som min fader har gått bort
Har sju år gått så fort
Väck mig när september tar slut
 
Här kommer regnet igen
Fallande från stjärnorna
Dränkt i min smärta igen
För att bli till de vi är
 
När mitt minne vilar
Men aldrig glömmer det jag förlorat
Väck mig när september tar slut
 
Sommaren har kommit och försvunnit
Oskuldsfullheten kan aldrig bestå
Väck mig när september tar slut
 
Ring i klockorna igen
Som vi gjorde när våren började
Väck mig när september tar slut
 
Här kommer regnet igen
Fallande från stjärnorna
Dränkt i min smärta igen
För att bli till de vi är
 
När mitt minne vilar
Men aldrig glömmer det jag förlorat
Väck mig när september tar slut
 
Sommaren har kommit och försvunnit
Oskuldsfullheten kan aldrig bestå
Väck mig när september tar slut
 
Som min fader har gått bort
Har tjugo år gått så fort
Väck mig när september tar slut
Väck mig när september tar slut
Väck mig när september tar slut
 
Submitted by louise_FIN on Wed, 25/04/2012 - 16:10
thanked 2 times
UserTime ago
Agronak gro-Malog15 weeks 12 hours
Guests thanked 1 time
English

Wake Me Up When September Ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
wake me up when September ends
 
like my father's come to pass
seven years has gone so fast
wake me up when September ends
 
here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are
 
as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when September ends
 
summer has come and passed
the innocent can never last
wake me up when September ends
 
ring out the bells again
like we did when spring began
wake me up when September ends
 
here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are
 
as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when September ends
 
Summer has come and passed
The innocent can never last
wake me up when September ends
 
like my father's come to pass
twenty years has gone so fast
wake me up when September ends
wake me up when September ends
wake me up when September ends
 
Submitted by ofsqe on Fri, 09/07/2010 - 10:23
Please help to translate "Wake Me Up When September Ends"
Comments