Mida on vaja öelda (Was gesagt werden muss)

Estonian translation

Mida on vaja öelda

Miks ma vaikin, vaikin liiga kaua maha
mis on ilmne ja mida harrastatakse
plaanipärastes mängudes, mille lõpuks me oleme ellujääjatena
heal juhul veel vaid joonealused märkused.
 
See on väidetav õigus anda esimene löök
mis võiks hoopleja poolt ikestatud
ja organiseeritud juubeldamisele suunatud
Iraani rahva ära hävitada,
sest tolle võimu valdkonnas
arvatakse aatompomm olevat.
 
Ent miks keelan ma endale
toda teist maad nimepidi nimetada,
kellel aastaid – ehkki salajas –
on käsutada kasvav tuumapotentsiaal
ent väljaspool kontrolli, sest selleni ei pääse
ükski kontroll?
 
Selle tõsiasja üldist mahavaikimist,
millele on allutanud end minu vaikimine,
tunnetan ma rõhuva valena
ja sunnina, mis tõotab karistust,
niipea kui seda eiratakse;
“antisemitismi” kuritegu on tuntud.
 
Nüüd aga, et minu maalt,
mida ürgoma kuriteod,
millel ei ole võrreldavat,
kord-korralt jälitavad ja talt aru pärivad.
ikka ja puhtalt äriliselt, kui ka
lobekeelselt deklareeritakse heastamist,
veel üks allveelaev Iisraelile
tuleb tarnida, mille erilisus
seisneb selles, et ta suudab kõike hävitavaid lõhkepäid
juhtida sinna, kus ei ole tõendatud
ainsa tuumapommi olemasolu,
ent kartusena omab tõendusjõudu,
ütlen ma, mida tuleb öelda.
 
Aga miks ma vaikisin senini?
Sest ma arvasin, et mu päritolu,
millel on küljes puudus, mida ei saa ealeski kõrvaldada,
keelab mul oletada seda ilmse tõe tõsiasja
Iisraeli maast, millega ma olen seotud
ja tahan jääda seotuks.
 
Miks ütlen ma alles nüüd
vanaks saanuna ja viimase tindiga:
Iisraeli tuumajõud ohustab
niigi habrast maailmarahu?
Sest seda tuleb öelda,
mis homme võib olla juba liiga hilja;
ka selle tõttu, et meie – sakslastena piisavalt koormatutena [siin süü mõttes]
võiksime olla tarnijateks kuriteole,
mis on prognoositav, mistõttu meie kaassüüd
ei saaks kustutada
ühegi tavalise ettekäändega.
 
Ja olgu mööndud: ma ei vaiki enam,
sest olen tüdinud
Lääne silmakirjalikkusest; lisaks on loota,
et paljud vabastavad ennast vaikimisest
nõuavad äratuntava ohu põhjustajalt
vägivallast loobumist ja
nõuavad samuti seda
et mõlema maa valitsused
lubavad rahvusvahelisel institutsioonil
takistamatult ja pidevalt kontrollida
Iisraeli tuumapotentsiaali
ja Iraani tuumarajatisi.
 
Üksnes nii saab aidata kõiki,
nii israelliite kui ka palestiinlasi
veelgi enam, kõiki inimesi selles
meeletustest okupeeritud regioonis
kes elavad tihedasti koos
ja viimaks ka meid ennast.
 
Submitted by Michail on Thu, 19/04/2012 - 16:28
German

Was gesagt werden muss

Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.
 
Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
 

More

Comments