Кога не си тука (When you are gone)

Macedonian translation

Кога не си тука

Секогаш ми требаше време за мене
Никогаш не помислив дека ќе ми требаш кога ќе плачам
И деновите се како години кога сум сама
И страната на креветот каде што лежеше е наместена
 
Кога ти си замина јас ги броев твоите чекори
Дали гледаш колку ми недостигаш баш сега ?
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Никогаш порано не сум се чувствувала вака
Се што правам ме потсеќа на тебе
И облеката што си ја оставил, лежи на подот
И тие мирисаат на тебе, ги сакам работите што ги правеше
 
Кога ти си замина јас ги броев твоите чекори
Дали гледаш колку ми недостигаш баш сега ?
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Ние бевме создадени еден за друг
Тука засекогаш
Знам дека бевме, јеах
Се што секогаш сакав е да знаеш дека
Се што ќе правам, ќе го дадам моето срце и душа
Тешко дишам, ми требаш да те почувствувам тука до мене, јеах
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Submitted by MoniStan on Sat, 07/07/2012 - 20:51
English

When you are gone

I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie is made up on your side
 
When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now
 

More

Comments