Кога не си тука (When you are gone)

English

When you are gone

I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie is made up on your side
 
When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now
 
[Chorus]
When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day and make it ok
I miss you
 
I've never felt this way before
Everything that I do reminds me of you
And the clothes you left, they lie on the floor
And they smell just like you, I love the things that you do
 
When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now
 
[Chorus]
 
We were made for each other
Out here forever
I know we were, yeah
All I ever wanted was for you to know
Everything I'd do, I'd give my heart and soul
I can hardly breathe I need to feel you here with me, yeah
 
[Chorus]
 
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Кога не си тука

Секогаш ми требаше време за мене
Никогаш не помислив дека ќе ми требаш кога ќе плачам
И деновите се како години кога сум сама
И страната на креветот каде што лежеше е наместена
 
Кога ти си замина јас ги броев твоите чекори
Дали гледаш колку ми недостигаш баш сега ?
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Никогаш порано не сум се чувствувала вака
Се што правам ме потсеќа на тебе
И облеката што си ја оставил, лежи на подот
И тие мирисаат на тебе, ги сакам работите што ги правеше
 
Кога ти си замина јас ги броев твоите чекори
Дали гледаш колку ми недостигаш баш сега ?
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Ние бевме создадени еден за друг
Тука засекогаш
Знам дека бевме, јеах
Се што секогаш сакав е да знаеш дека
Се што ќе правам, ќе го дадам моето срце и душа
Тешко дишам, ми требаш да те почувствувам тука до мене, јеах
 
Кога не си тука
Им недостигаш на деловите од моето срце
Кога не си тука
Исто така ми недостига лицето кое го познавав
Зборовите што секогаш ми требаа да ги слушнам за да поминам убав ден и да биде ок
Ми недостигаш
 
Submitted by MoniStan on Sat, 07/07/2012 - 20:51
Comments