Πού έχουν πάει όλα τα λουλούδια (Where Have All the Flowers Gone)

Greek translation

Πού έχουν πάει όλα τα λουλούδια

Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια;
Τα μάζεψαν όλα τα νεαρά κορίτσια.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Πού έχουν χαθεί όλα τα νεαρά κορίτσια, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλα τα νεαρά κορίτσια, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλα τα νεαρά κορίτσια;
Πήγαν να βρουν τους άντρες τους.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Πού έχουν χαθεί όλοι οι άντρες, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι άντρες, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι άντρες;
Έγιναν στρατιώτες όλοι.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Πού έχουν χαθεί όλοι οι στρατιώτες, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι στρατιώτες, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι στρατιώτες;
Είναι μέσα σε τάφους.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Πού έχουν χαθεί όλοι οι τάφοι, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι τάφοι, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλοι οι τάφοι;
Έχουν γεμίσει όλοι με λουλούδια.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια, πάει καιρός τώρα;
Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια, εδώ και καιρό;
Πού έχουν χαθεί όλα τα λουλούδια;
Τα μάζεψαν όλα τα νεαρά κορίτσια.
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
Ω, πότε επιτέλους θα μάθουν;
 
Submitted by alexispi on Thu, 28/01/2016 - 09:28
English

Where Have All the Flowers Gone

Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?
 
Where have all the young girls gone, long time passing?
 

More

Comments