Sak Noel - Where? [I Lost My Underwear]

English

Where? [I Lost My Underwear]

Hi, darling!
What you think?
I don’t care, I don’t care
But last night, last night, last night
Darling! I lost my underwear
Last night,
Darling! I lost my underwear
I lost my underwear
I lost my underwear
I lost my underwear
I lost my underwear
Hi, darling!
What you think?
I don’t care, I don’t care
But last night, last night, last night
Darling! I lost my underwear
Hi, darling!
What you think?
I don’t care, I don’t care
Hi, darling!
What you think?
I don’t care, I don’t care
But last night, last night, last night
Last night Darling, last night darling
I lost my underwear
Last night darling
I lost my underwear
 
Submitted by DarkJoshua on Mon, 10/12/2012 - 15:44
Thanks!
Translations of "Where? [I Lost My Underwear]"
Sak Noel: Top 4
Comments