Ο Κακός Πάντα Κερδίζει (Wicked Always Wins)

English

Wicked Always Wins

Finally the moment I was hoping would come
The moment he would realize he chose the wrong one
There isn't any curse I could cast to match this feeling
 
The pain I knew when Rumple turned his back on my heart
At last will be Regina's when her life falls apart
Suddenly the future's looking more appealing
 
Once I was filled with rage
Now I'll enjoy the ride
It's so electrifying
Watching all her dreams denied
 
Oh, I will fly into tomorrow
My sister full of sorrow
Finally paying for her sins
 
I'll smile, all the while she is crying
Inside she's slowly dying
Learning wicked always wins
 
Oh, evil may be powerful
But wicked always wins
 
If Mom could see me now, she would ache with regret
'Cause she'd witness all the glory wickedness gets
She went and made Regina queen, and my blood boiled
 
But that's all history
Time they all understood
What they call "green with envy"
I just call "looking good"
 
Oh, I will fly into tomorrow
My sister full of sorrow
Finally paying for her sins
 
No strife, her life was so enchanted
She took it all for granted
Now she'll dream of could-have-beens
 
Oh, evil may be powerful
But wicked always –
 
Wait... Why just revel in her demise when I can use it to my advantage?
 
I'll give her a magic gift to bring the Charmings down
When Regina stands victorious I'll swoop right into town
When he learns the spell was mine
Oh, Rumple he will see he should have chosen me!
 
So I will fly into tomorrow
Delighting in her sorrow
As a better day begins
 
This time nobody's gonna stop me
No evil's gonna top me
Oh, wicked always wins
 
A happy ending will be mine
'Cause wicked always wins!
 
Submitted by katerina.selenators on Sat, 06/05/2017 - 11:05
Last edited by katerina.selenators on Mon, 22/05/2017 - 14:59
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Ο Κακός Πάντα Κερδίζει

Επιτέλους η στιγμή που ήλπιζα θα έρθει
Η στιγμή που θα συνειδητοποιήσει ότι διάλεξε το λάθος
Δεν υπάρχει καμία κατάρα που θα μπορούσα να κάνω για να ταιριάζει με αυτό το συναίσθημα
 
Ο πόνος που ήξερα όταν ο Rumple γύρισε την πλάτη του στην καρδιά μου
Τελικά θα είναι η Regina όταν η ζωή της πέφτει
Ξαφνικά το μέλλον φαίνεται πιο ελκυστικό
 
Κάποτε ήμουν γεμάτη οργή
Τώρα θα απολαύσω τη βόλτα
Είναι τόσο ηλεκτριστικό
Παρατηρώντας όλα τα όνειρά να αρνιούνται
 
Ωχ, θα πετάξω στο αύριο
Η αδελφή μου γεμάτη θλίψη
Επιτέλους πληρώνει τις αμαρτίες της
 
Θα χαμογελάσω, όλη την ώρα που κλαίει
Εσωτερικά σιγά σιγά πεθαίνει
Μαθαίνοντας ότι ο κακός πάντα κερδίζει
 
Ωχ, το κακό μπορεί να είναι ισχυρό
Αλλά ο κακός πάντα κερδίζει
 
Αν η μητέρα μπορούσε να με δει τώρα, θα ένιωθε λύπη
Επειδή θα γινόταν μάρτυρες σε όλη την δόξα που παίρνει η κακία
Πήγε και έκανε την Regina βασίλισσα, και το αίμα μου βρασμένο
 
Αλλά όλα αυτά είναι ιστορία
Καιρός όλοι να καταλάβουν
Τι ονομάζουν "πράσινο με φθόνο"
Απλά το καλώ "καλή εμφάνιση"
 
Ωχ, θα πετάξω στο αύριο
Η αδελφή μου γεμάτη θλίψη
Επιτέλους πληρώνει τις αμαρτίες της
 
Καμία σύγκρουση, η ζωή της ήταν μαγευτική
Τα πήρε όλα για δεδομένο
Τώρα θα ονειρευτεί για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει
 
Ωχ, το κακό μπορεί να είναι ισχυρό
Αλλά το κάνει πάντα -
 
Περιμένε... Γιατί να απολαμβάνω την καταστροφή της όταν μπορώ να το χρησιμοποιήσω προς όφελός μου;
 
Θα της δώσω ένα μαγικό δώρο για να το δώσει στους Γοητευτικούς κάτω
Όταν η Regina στέκεται νικηφόρα, θα γυρίσω δεξιά στην πόλη
Όταν μάθει ότι το ξόρκι ήταν δικό μου
Ωχ, Ο Rumple θα δει ότι έπρεπε να είχε διαλέξει εμένα!
 
Οπότε θα πετάξω στο αύριο
Απολαμβάνοντας τη λύπη της
Καθώς ξεκινάει μια καλύτερη μέρα
 
Αυτή την φορά κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει
Κανένα κακό δεν θα με πετάξει
Ωχ, ο κακός πάντα κερδίζει
 
Ένα ευτυχισμένο τέλος θα γίνει δικό μου
Επειδή ο κακός πάντα κερδίζει!
 
Submitted by katerina.selenators on Sat, 27/05/2017 - 13:05
Added in reply to request by Αθηνά Αβραμίδου
Idioms from "Wicked Always Wins"
Comments