کاملا به هوش و بیدارم (Wide Awake)

English

Wide Awake

 

I'm wide awake
I'm wide awake

I'm wide awake
Yeah, I was in the dark
I was falling hard
With an open heart
I'm wide awake
How did I read the stars so wrong

I'm wide awake
And now it's clear to me
That everything you see
Ain't always what it seems
I'm wide awake
Yeah, I was dreaming for so long

[Pre-Chorus]
I wish I knew then
What I know now
Wouldn't dive in
Wouldn't bow down
Gravity hurts
You made it so sweet
Till I woke up on
On the concrete

[Chorus]
Falling from cloud 9
Crashing from the high
I'm letting go tonight
(Yeah I'm) Falling from cloud 9

I'm wide awake
Not losing any sleep
Picked up every piece
And landed on my feet
I'm wide awake
Need nothing to complete myself - nooohooo

I'm wide awake
Yeah, I am born again
Outta the lion's den
I don't have to pretend
And it's too late
The story's over now, the end

[Pre-Chorus]
I wish I knew then
What I know now
Wouldn't dive in
Wouldn't bow down
Gravity hurts
You made it so sweet
Till I woke up on
On the concrete

[Chorus]
Falling from cloud 9
Crashing from the high
I'm letting go tonight (yeah, I'm letting go)
I'm Falling from cloud 9

Thunder rumbling
Castles crumbling
I am trying to hold on
God knows that I tried
Seeing the bright side
But I'm not blind anymore...
I'm wide awake
I'm wide awake

[Chorus]
Yeah, I'm Falling from cloud 9
Crashing from the high
You know I'm letting go tonight
I'm Falling from cloud 9

I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake

Submitted by Miley_Lovato on Tue, 29/05/2012 - 09:59
See video
Try to align
Persian translation

کاملا به هوش و بیدارم

Versions: #1#2

من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم

من کاملا به هوش و بیدارم
آره,توی تاریکی بودم
داشتم بدجوری سقوط میکردم
با یه قلب بی آلایش
من کاملا به هوش و بیدارم
چطور توی خوندن طالع ستاره ها چنین اشتباه بزرگی کردم؟

من کاملا به هوش و بیدارم
و حالا برای من کاملا واضح و روشنه
که هر چیزی که تو می بینی
همیشه اونی نیست که به نظر میاد
من کاملا به هوش و بیدارم
آره,مدت زیادی رو با رویاهام سپری کردم

قسمت پیش از همخوانی
کاش میدونستم
که الان باید چیکار کنم؟
شیرجه نمیزنم
به پایین خم نمی شم
با اینکه جاذبه ی زمین آزارم میده
اما تو اون رو برای من دلنشین کردی
تا زمانی که دوباره
توی واقعیت بیدار شدم

قسمت همخوانی
دارم از اوج شادی سقوط میکنم
دارم از اون ارتفاع میفتم و خرد میشم
امشب آزاد میشم
(آره دارم) دارم از اوج شادی سقوط میکنم

من کاملا به هوش و بیدارم
به هیچ وجه آسایش و خوابم رو از دست نمیدم
همه ی تکه ها رو برداشتم
و روی پای خودم ایستادم
من کاملا به هوش و بیدارم
یه هیچ چیز نیاز ندارم تا به تکامل برسم-نه ه ه ه ه

من کاملا به هوش و بیدارم
آره من دوباره متولد شدم
از خطر دور هستم
مجبور نیستم تظاهر کنم
علاوه بر اینکه دیگه خیلی دیر شده
قصه دیگه تموم شده,آخر خطه

قسمت پیش از همخوانی
کاش میدونستم
که الان باید چیکار کنم؟
شیرجه نمیزنم
به پایین خم نمی شم
با اینکه جاذبه ی زمین آزارم میده
اما تو اون رو برای من دلنشین کردی
تا زمانی که دوباره
توی واقعیت بیدار شدم

قسمت همخوانی
دارم از اوج شادی سقوط میکنم
دارم از اون ارتفاع میفتم و خرد میشم
امشب آزاد میشم
دارم از اوج شادی سقوط میکنم

تندر می غره
قلعه ها نابود میشند
من سعی میکنم که طاقت بیارم
خدا میدونه که من سعی کردم
روشنی رو می بینم
اما من دیگه کور نیستم....
من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم

قسمت همخوانی
دارم از اوج شادی سقوط میکنم
دارم از اون ارتفاع میفتم و خرد میشم
امشب آزاد میشم
دارم از اوج شادی سقوط میکنم

من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم
من کاملا به هوش و بیدارم

Submitted by minuch on Sat, 23/06/2012 - 14:40
thanked 47 times
UserTime ago
Guest3 years 21 weeks
Guests thanked 46 times
5
Your rating: None Average: 5 (3 votes)
UserPosted ago
PersianCat3 years 14 weeks
5
Persian_Glamberts3 years 21 weeks
5
sol de medianoche3 years 32 weeks
5
Comments
sol de medianoche     June 27th, 2012

nice translation

minuch     June 27th, 2012

hope u'd like it Smile

Persian_Glamberts     September 18th, 2012
5
Persian_Glamberts     September 18th, 2012

it was wonderful!!!
well done..

minuch     September 18th, 2012

thx dude Smile

PersianCat     November 6th, 2012
5

Beautiful