Anna German - Wiosenna humoreska (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Wiosenna humoreska

Czego szukasz nad wodą,
Cóżeś znalazł w zieleni?
Czemy oczy ci błyszczą uśmiech twarz opromienił?
Chmury przeszły wysoko,
Słońca złota ulewa
Siecze świerki i brzozy, las z roskoszy oniemiał!
 
I z rozmachu a głośno
Płynie lasów muzyka,
Wyjechała na pola
Na zielonych konikach,
Poderwała do tańca
Żaby, myszy i ptaki,
Wypuściła ze stajni
Wesolutkie żrebaki!
 
Wiatr przebiera palcami,
Szarpie struny gałęzi,
Śpiewa głośniej od innych, szybciej tańczy i pędzi!
I nas porwał ze sobą,
Więc dotrzymaj mu kroku,
I pamiętaj, że wiosna tylko raz bywa w roku!
I pamiętaj, że wiosna tylko raz bywa w roku!
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 25/01/2015 - 11:56
Submitter's comments:

Musik by A.German.
Lyrics by L.Teliga.

Align paragraphs
Russian translation

Весенняя юмореска

Что ищешь над водой,
Что нашел в зелени?
Почему у тебя глаза блестят, улыбка лицо осветила?
Облака прошли высоко,
Солнца золотой дождь
Рубят ели и березы, лес от роскоши - онемел!
 
И с размаху, и громко
Течет лесов музыка,
Уехала на поля
На зеленых лошадках,
Вскочила танцевать
Лягушки, мыши и птицы,
Вывела из конюшни
Развеселых жеребят!
 
Ветер перебирает пальцами,
Дергает струны ветвей,
Поет громче, чем другие, быстрее, танцует и уносится!
И нас захватил с собой,
Так что удерживай его шагу,
И помни, что весна только раз бывает в году!
И помни, что весна только раз бывает в году!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 15:40
Author's comments:

Musik by A.German
Lyrics by L.Teliga

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments